Konferencija „Švietimo istorijos raida XVIII-XX a. Edukacinei komisijai 250 m.“

Kategorija: Be kategorijos | 0

2023 m. Lietuvos respublikos Seimas paskelbė Edukacinės komisijos metais. Edukacinė komisija – tai lyg Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos prototipas. Jos atsiradimą sąlygojo jėzuitų ordino panaikinimas. Iki komisijos atsiradimo didesnę dalį švietimo įstaigų savo rankose laikė vienuoliai jėzuitai. Jų veiklą uždraudus, reikėjo spręsti iškilusias problemas dėl švietimo sistemos įgyvendinimo Lietuvos–Lenkijos valstybėje. 1773 m.
rudenį sukurta Edukacinė komisija, kiekvienai šaliai – Lietuvos–Lenkijos valstybei – po atskirą komisiją. Komisijos pirmininku Lietuvoje buvo paskirtas Vilniaus vyskupas Ignotas Masalskis.
Kražių jėzuitų kolegija buvo uždaryta, beveik visi jėzuitai išvykę. Po pertvarkos Kražiuose buvo likusi tik triklasė mokykla. Mokyklos prefektu tuomet paskirtas buvęs jėzuitas Benediktas Dobševičius. Žemaičių bajorams pageidaujant, 1783 m. mokykla buvo pertvarkyta – įkurtos
papildomos klasės, mokykla tapo šešiaklase. Praplėtus klasių skaičių, išaugo ir mokinių skaičius. K. Misius nurodo, kad Kražių mokykla mokinių skaičiumi atsiliko tik nuo Vilniaus mokyklos 3 . Po trečiojo Abiejų Tautų padalijimo pasikeitus ir mokymo tvarkai, nuo 1797 m. Edukacinės komisijos
mokyklą Kražiuose į savo rankas perėmė vienuoliai karmelitai iš Kolainių.
Daugelį metų didžiausias dėmesys buvo skirtas jėzuitinio laikotarpio Kražiuose analizei, tačiau apie švietimo istorijos raidos laikotarpį po jėzuitų iškėlimo iki nepriklausomybės atkūrimo – žinoma mažai. Turbūt ne visi žino ir tai, kad Kražių gimnazijoje mokytojavo – Motiejus Valančius, o mokslus „krimto“ – Simonas Stanevičius, Aleksandras Fromas-Gužutis, Antanas Strazdas, Liudvikas Adomas Jucevičius, Jurgis Pliateris, Jonas Zenkevičius ir kt.

Norėdamas plačiau išanalizuoti XVIII – XX a. pr. švietimo Kražiuose laikotarpį ir pristatyti visuomenei Edukacinės komisijos įtaką miestelio švietimo istorijos raidai, kultūros centras įgyvendina projektą „Švietimo istorijos raida Kražiuose: nuo Edukacinės komisijos mokyklos iki „Žiburio“ gimnazijos“.

Pagrindinis įgyvendinamo projekto rezultatas – konferencija „Švietimo istorijos raida XVIII-XX a. Edukacinei komisijai 250 m.“

Programa:
11:30 – 11:55 Dalyvių atvykimas. Registracija.
12:00 – 12:10 Konferencijos įžanginis – sveikinimo žodis.
12:10 – 12:30 “Nuo jėzuitų kolegijos prie apygardos mokyklos: mokymas ir mokymasis Kražiuose XVIII a. pab.”
Brigita Zorkienė (Vilniaus universiteto bibliotekos, Retų spaudinių skyriaus vyresnioji bibliotekininkė)
12:30 – 12:50 „Vilniaus švietimo apygarda 1803 metais: Žemaitijos mokyklos Pranciškaus Ksavero Mykolo Bohušo vertinimu“
Aldona Prašmantaitė (istorikė, Habil. Hum. mokslų dr., vyresnioji mokslo darbuotoja, Lietuvos istorijos institutas)
12:50 – 13:00 pertrauka
13:00 – 13:20 „Kražių gimnazija Tarpukario Lietuvoje“
Dangiras Mačiulis (istorikas, Hum. mokslų dr., vyresnysis mokslo darbuotojas, Lietuvos istorijos institutas)
13:20 – 13:35 Tyrimas „Kražių mokykla 1949-1950m.“ (Tiriamasis darbas jaunųjų filologų konkurse apdovanotas III laipsnio diplomu)
Emilija Gedvilaitė (Kražių Ž. Liauksmino gimnazijos 3g klasės mokinė. Lietuvių k. ir literatūros mokytoja Emilija Kvietkuvienė)
13:35 – 13:45 Parodos „Edukacinei komisijai – 250 m.“ leidinių ir rankraščio pristatymas.
Nijolė Klingaitė-Dasevičienė (Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių departamento direktorė)
13:45 – 14.15 Koncertinė programa. Dalyvauja Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos akordeonistų ansamblis (vadovė Vaiva Bukantienė), bosinė gitara Laimonas Paulauskas
14:15 – Konferencijos pabaiga.

Organizatorius – Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras
Rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba
Partneriai:
Vilniaus universiteto biblioteka
Kelmės rajono savivaldybė
Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija
Kelmės švietimo pagalbos tarnyba
Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla