2022 metais Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras įgyvendina šiuos projektus:

„Medžiokalnio pritaikymas vietos gyventojų poreikiams“

Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras šiais metais įgyvendina projektą „Medžiokalnio pritaikymas vietos gyventojų poreikiams“ Nr. KELM-LEADER-6B-I-14-6-2021 (NMA NR. 42VS-PV-21-1-06933-PR001)

Vietos projekto vykdytojas Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras, direktorė Lina Mikalajūnaitė.

Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Kelmės rajono savivaldybės administracija.
Projektas įgyvendinamas pagal „KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 2016-2023 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS“ PRIEMONĘ “PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ LEADER-19.2-SAVA-9

Sprendimas skirti paramą: 2022 m. kovo 10 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos sprendimu Nr. BRK-3272.
Vietos projekto vykdymo sutartis nesudaroma, paraiška laikoma sutartimi.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2022 m. kovo 14 d.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. rugpjūčio 31 d.
Projekto tikslas gerinti kaimo gyventojų socialines, poilsio ir kultūrinio gyvenimo sąlygas, kraštovaizdį, pritaikant Medžiokalnio kalną vietos gyventojų poreikiams.

Projekto rezultatai – Projekto įgyvendinimo metu Kelmės rajono savivaldybėje, Kražių seniūnijoje, Pamedžiokalnio kaime, Medžiokalnio kalno papėdėje ir ant Medžiokalnio kalno, šalia susiformavusių (esamų) takų pastatyta 11 medinių informacinių stendų, kuriuose lankytojai supažindinami su buvusio alkakalnio istorija, pabrėžiant kultūrines ir gamtines vertes, ir 10 rodyklių, nurodančių kryptį. Įgyvendinant projektą sukurta šiuolaikiška, jauki, patraukli ir patogi aplinka visuomenei, sudarytos užimtumo, saviraiškos bei laisvalaikio praleidimo sąlygos visų socialinių ir amžiaus grupių vietos gyventojų poreikių tenkinimui, sustiprinta ir išplėsta bendruomenės veikla.


Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras siekia kuo didesnės naudos miestelio ir visos seniūnijos gyventojams, veikia tikslingai, pagal veiklos kryptis bei išsikeltus uždavinius. Vykdant įvairias veiklas siekiama gerinti vietos gyventojų informuotumo lygį, plėsti kultūrinį akiratį, skatinti vietos įstaigų bendradarbiavimą bei gyventojų bendruomeniškumą. Taip pat kaip viena iš svarbesnių veiklos krypčių išskiriamas gyventojų laisvalaikio turtinimas ir miestelio aplinkos tvarkymas.

Kražių gyventojų visaverčio, turiningo ir prasmingo bei aktyvaus gamtoje laisvalaikio poreikių tenkinimo užtikrinimo galimybes šiuo metu riboja viešosios laisvalaikio infrastruktūros stoka. Šiltuoju metų laikotarpiu padidėjus fiziniam žmonių aktyvumui, išauga aktyvaus poilsio, sporto gamtoje poreikiai, o taip pat laisvalaikio infrastruktūros, kaip aplinkos kokybės rodiklio, reikšmė. Kražiai turi Medžiokalnį – nuo seno legendomis apipintą kalną su mišku, kuriame siekiant išsaugoti retas augalų rūšis (čia saugoma 13 retų rūšių) ir 150 metų amžiaus ąžuolyną, 1960 m. įsteigtas Medžiokalnio botaninis draustinis. Draustinis yra Kražantės upės slėnyje. Medžiokalnio apylinkėse gyvenantys žemaičiai išsaugojo daug iš kartos į kartą perduodamų padavimų, maldų, apžadų ir aukojimo tradicijų, susijusių su senosiomis – ikikrikščioniškosios baltų religijos apeigomis ant Medžiokalnio. Manoma, kad čia galėjusi būti miško deivės Medeinos statula. Alkakalnis laikomas stebuklinga vieta dėl čia augusio 40 cm skersmens ąžuolo ir šaltinio tekėjusio iš jo kamiene prie pat šaknų buvusios kiaurymės (dabar čia pastatyti „Trys kryžiai“). Čia buvęs Kražių dvaro žvėrynas, kuriame ilsėjosi ir medžiojo karalius Žygimantas Augustas, kunigaikščiai Kęsgailos, Radvilos, Chodkevičiai.

Medžiokalnis ir turistų pamėgta vieta – čia grožimasi šimtamečiais ąžuolais, nuo kalno atsiveriančia miestelio panorama, vaikščiojama nuo seno išmintais takais. Aplinkosaugos tikslų įgyvendinimui, kraštovaizdžio kokybės padidinimui ir biologinės įvairovės apsaugai trūko Medžiokalnio lankymui ir pažinimui būtinų rekreacinės infrastruktūros elementų – informacinių stendų, rodyklių, edukacinių priemonių, kad šis gamtos paminklas būtų dažniau ir gausiau lankomas.

Pagrindinis projekto tikslas: Medžiokalnio lankymo maršruto ir informacinės sistemos sukūrimas. Maršrutui sukurti reikia pagaminti ir pastatyti 10 informacinių stendų ant Medžiokalnio kalno ir 1 – kalno papėdėje, viso 11 vnt. ir 10 rodyklių (reikalingos nuorodoms). Stendai išdėstyti natūraliai susiformavusiame pažintiniame miško take. Stendai – 2 metrų aukščio, pastatomi įgręžimo būdu, gaminami iš medžio, impregnuoti, dažyti. Informacinė medžiaga spausdinama ant PVC lipduko ir užklijuota ant patvarios kompozitinės plokštės, prisukama ant medinio stendo.

Svarbiausi įgyvendinamo projekto aspektai:

  • Padidėjęs inicijuotų renginių skaičius ir įvairovė bei kokybė;
  • Padidėjęs vietos gyventojų formalių ir neformalių susitikimų skaičius;
  • Išaugęs kitų rajonų ir miestų gyventojų lankymasis įrengtoje erdvėje, joje vyksiančiuose renginiuose;
  • Vystomi partnerystės santykiai Kražiuose ir kitų bendruomenių, įsisavinant Vietos projekto metu sukurtą naudą, organizuojant bendras veiklas įrengtoje viešojoje erdvėje;
  • Didesnis vietos gyventojų, jaunimo užimtumas aktyvia laisvalaikio veikla;
  • Padidėjęs bendras Kražių gyvenamosios aplinkos patrauklumas ir estetinis vaizdas;
  • Pagerintas aktyvios bendruomenės funkcionavimas;
  • Aktyvesnis įvairių socialiai jautrių grupių lankymasis viešojoje erdvėje;
  • Kražių kraštovaizdžio gerinimas ir išsaugojimas.

Projektą įgyvendina Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras turintis pakankamai resursų ir žmogiškųjų išteklių informacijos, reikalingos stendams, surinkimui (muziejaus vedėjas, vyr. specialistas (turizmui)).

Pasirinkta viešinimo priemonė – informacinis straipsnis apie projekto rezultatus internetinėse medijose (www.kraziai.lt, www.kelme.lt, www.infokelme.lt ir kt.), vietinėje spaudoje.

Paramos suma – 4 480,00 eur. Kelmės rajono savivaldybės lėšos – 1 119,00 eur.

Kražių kolegijos rezidencija

Dėl pandemijos projektas buvo skiriamas į tris etapus, t.y. įgyvendintas 2020-2022 metais.

2022 m. rugsėjo-spalio mėn. Kražių kolegijos rezidencijoje rezidavo menininkė – dailininkė iš Vokietijos Yayoi Higashiyama ir Andrius Seselskas (Lietuva). Rugsėjo 16 d. buvo surengtos kūrybinės dirbtuvės su Kražių Ž. Liauksmino gimnazijos mokiniais. Su vyresnių klasių mokiniais susitikimai vyko mokykloje, su 7 – 8 kl. mokiniais – jos studijoje kultūros centre. Rugsėjo 27 d. buvo surengta personalinė dešimtoji asmeninė autorės paroda. Menininkę Kražiuose buvo galima sutikti pačiuose keisčiausiuose vietose: ji piešė eskizus gamtoje, tyrinėjo kraštovaizdį bei lygino jį su Japonijos vaizdiniais. Kraštovaizdis, gamtos bei etniniai motyvai atsispindi jos tapomuose paveiksluose. Dažniausiai dailininkė naudoja aliejinius dažus, tačiau nevengia ir kitų tapybos technikų, todėl rezidencijai pasirinko akrilinius bei akvarelinius dažus. Tapė ant japoniško popieriaus bei nedidelio formato drobių.

Dailininkas, grafikas, knygų iliustratorius Andrius Seselskas Kražių kolegijos rezidencijoje gyveno ir kūrė rugsėjo 30-spalio 29 dienomis. Jo rezidencijos metu rengti susitikimai su gimnazijos moksleiviais, vietos gyventojais, atviros studijos diena, kūrybinės dirbtuvės ir baigiamasis renginys.

Įgyvendinamas projektas miestelio ir viso regiono gyventojams suteikė galimybę susipažinti su šiuolaikine daile, įvairiomis technikomis, ugdė kultūrines, socialines bei dalykines kompetencijas, padėjo atskleisti regiono savitumą bei skatino kultūrinį turizmą.

Projekto rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba, partneriai – Kelmės rajono savivaldybė, Kražių Ž. Liauksmino gimnazija.

Renginių ciklas „Dienos’22“

Pagrindinė projekto idėja – didinti jaunimo įtraukimą į kultūrinę bei visuomeninę veiklą, aktualizuoti realaus bendravimo svarbą šiuolaikinėje visuomenėje. Projekto įgyvendinimo metu, rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais vykusios veiklos taip pat buvo skirtos kelti jaunimo, bei su jaunimu dirbančių asmenų motyvaciją ne tik gyvenimo, bendravimo, bet ir meno srityje. Projekto renginiai ir veiklos inicijuoti pačių jaunų žmonių, apimantys skirtingas kultūros ir meno sritis, rengiami netradicinėmis formomis, skatinantys mėgėjų jaunimo kolektyvų ir profesionalų bendravimą. Renginių ciklo metu, per įvairias kultūrines ir menines veiklas buvo skatinamas jaunų žmonių kūrybiškumas ir saviraiška, diskutuojama jaunimui aktualiomis temomis.

Pirmasis renginių ciklo „Dienos‘22“ renginys „Vakaras prie laužo“ vyko rugpjūčio 11 d. Renginio svečias: aktorius, režisierius, influenceris – Robertas Lenartavičius, mielai atsakinėjo į jaunuolių užduodamus klausimus bei atliko jam skirtas užduotis. Susitikime netrūko jaukumo, smagių momentų bei skardaus dalyvių juoko.

Antrasis renginių ciklo renginys – jaunimo muzikos festivalis „Muzikos džiunglės“. Festivalis sėkmingai gyvuojantis jau trečius metus, rugpjūčio 19 d., vakare Kražiuose užkūrė tikrą jaunatvišką muzikos pirtį. Scenoje pasirodė ne tik jaunimo grupės: Audra, Tandemas, Dark Light, Pack of Nails, Zygga ir kt. taip pat atlikėja Akvilė bei didžiosios pop kultūros atstovai, grupė 2Kvėpavimas. Scenoje skambėjo lengvas rokas, popsas bei repas, kuris išjudino net pačius nejudriausius festivalio dalyvius. Renginių ciklą vainikavo dvi unikalios lektorių „Juoda Avis“ paskaitos. Pirmoji paskaita „Kritiškai mąstančios asmenybės formavimas“, skirta jaunuoliams, antroji paskaita buvo skirta asmenims dirbantiems su jaunimu. Paskaitos vyko dviem etapais: pirmoji paskaita jaunuoliams, bendradarbiaujant su Kražių Ž. Liauksmino gimnazijos bendruomene, buvo surengta gimnazijoje, o antroji paskaita, skirta lavinti su jaunimu dirbančių asmenų kompetenciją, surengta Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centre. Paskaitų metu jų dalyviai įgijo naujų žinių, pasikrovė geros energijos ir emocijų ateities darbams. Mokymų metu stengtasi atskleisti jaunimo poreikius, kūrybiškumo svarbą ir kt. aspektus, susijusius su motyvacija dalyvauti kultūros renginiuose, įvairiuose kultūriniuose renginiuose.

Projekto įgyvendinimo metu glaudžiai bendradarbiauta su Kražių Ž. Liauksmino gimnazija, Kražių seniūnija, Kelmės jaunimo centru, Kelmės kultūros centru, Kelmės rajono savivaldybe, regiono kultūros centrais ir t.t.

Projekto rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba, partneriai – Kelmės rajono savivaldybė, Kražių Ž. Liauksmino gimnazija.

Skaitymo skatinimo renginių ciklas „Stebuklinga Merės Popins skrynia“

Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro biblioteka prisidėdama prie vaikų ir jaunimo skatinimo skaityti jau 15 metų rengia garsinio skaitymo renginius, popietes, edukacines programas, susitikimus su rašytojais. Labai gaila, tačiau dėl įvairių priežasčių, tame tarpe ir bibliotekų tinklo optimizavimo, mažų bibliotekų naikinimo (Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centre veikianti biblioteka vienintelė biblioteka visoje seniūnijoje), skaitymo įpročiai ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir regione menksta, o skaitytojų mažėjimo tendencija ypač akivaizdi. Matydama besikeičiančio jauno žmogaus poreikius ir suprasdama mažųjų skaitymo įgūdžių stoką, norėdama priartėti prie skaitytojų, sudominti juos naujomis knygomis bei pakviesti juos apsilankyti bibliotekoje ir tapti naujais jos lankytojais kultūros centro biblioteka 2022 metais įgyvendino projektą Skaitymo skatinimo renginių ciklas „Stebuklinga Merės Popins skrynia“. Projektą iš dalies rėmė Lietuvos kultūros taryba, partneriai – Kelmės rajono savivaldybė, Kražių Ž. Liauksmino gimnazija, Pašilės universalus daugiafunkcinis centras, Butkiškės, Karklėnų bendruomenės, Vašilėnų kaimo bendruomenė „Varpeliai“ ir Petrališkės gyvenvietės bendruomenė.

Projekto įgyvendinimo metu, pasitelkus įvairias naujas kūrybines formas, Kražių seniūnijoje buvo pristatyta kultūros centro bibliotekos veikla, vykdoma neformaliojo vaikų švietimo programa, parodos, būreliai, užsiėmimai. Teatralizuotų susitikimų metu pristatytos naujausios, aktualiausios, Metų knygos. Stebuklinga Merės Popins skrynia visą pusmetį, vis papildyta naujomis knygomis, keliavo iš vienos bendruomenės į kitą, taip suteikdama vietos gyventojams galimybę skaityti, pasiimant ir gražinti knygas savo gyvenamojoje vietovėje. Iš viso surengti šeši teatralizuoti knygų pristatymai. Renginių ciklas užbaigtas Kelmės mažojo teatro spektakliu visai šeimai.

Šiuo projektu siekta, kad bibliotekos paslauga taptų prieinama kaimo vietovėse gyvenantiems įvairių amžiaus tarpsnių asmenims, kurie dėl susisiekimo problemos negali gauti visų seniūnijos centre teikiamų paslaugų, atvykti į biblioteką, sudalyvauti joje vykdomose veiklose, renginiuose.

Knygas renginiams atrinko ir pagrindinį Merės Popins vaidmenį atliko Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro bibliotekos vedėja Renata Norvaišienė. Teatralizuotiems knygų pristatymams scenarijus ir inscenizacijas rengė kultūros centro režisierė Jūratė Sankauskienė.

Projekto rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba, partneriai – Kelmės rajono savivaldybė, Kražių Ž. Liauksmino gimnazija, Pašilės universalus daugiafunkcinis centras, Butkiškės, Karklėnų bendruomenės, Vašilėnų kaimo bendruomenė „Varpeliai“ ir Petrališkės gyvenvietės bendruomenė.

“Įamžintas Kražių seniūnijos kultūros ir gamtos paveldas”

Kražiai – seniausia Kelmės rajono gyvenvietė, rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėta 1253 m. Kražių seniūnija išsiskiria ne tik savo istorija, bet ir kultūros paveldo objektų gausa. Svarbiausi istoriniai ir architektūriniai paminklai čia – Kražių jėzuitų kolegija, Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia, Kražių kapinių koplyčia, Linkaučių koplyčia, Pašilės Šv. Jurgio bažnyčia, Karklėnų Šv. Apaštalo Baltramiejaus bažnyčia. Kitos su Kražių istorija susijusios vietos ir objektai – Vytauto kalnas, Mindaugo skveras, žydų holokausto vieta bei Kražių žydų senosios kapinės. Miškingoje apylinkėje stūkso 5 piliakalniai (Galiniai, Paspąstis, Bukantiškė, Šilgalis, Karklėnaliai), Medžiokalnis, akmuo su „Dievo pėda“, tyvuliuoja gražus Karklėnų ežeras, Vėjinės tvenkinys, legendomis apipintas Katežeris. Tačiau šių, Kražių seniūnijos kultūros paveldo, reikšmingų Kražių istorijai vietų aktualizavimui ir pažinimo sklaidai trūksta vaizdo (aukštos kokybės fotografijos) ir informavimo priemonių (QR kodai, fotografijų paroda, viešinimo priemonės – atvirlaiškiai). Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras norėdamas užtikrinti Kražių seniūnijoje esančių kultūros paveldo objektų ir gamtos paminklų pristatymą ir įamžinimą bei išsaugojimą ateities kartoms parengė ir įgyvendino projektą „Įamžintas Kražių seniūnijos kultūros ir gamtos paveldas“.

Projekto įgyvendinimo metu visu 100 proc. pasiektas tikslas – pasitelkus istorinę medžiagą ir įvairias technologijas įamžinti Kražių miestelio ir apylinkių istoriją, čia išlikusius kultūros bei gamtos paveldo objektus kilnojamoje parodoje ir įgyvendinti užsibrėžti uždaviniai: susisteminta istorinė medžiaga apie svarbiausius išlikusius kultūros bei gamtos paveldo objektus Kražių seniūnijoje, padarytos 45 estetiškos, meniškos, aukštos kokybės ir raiškos Kražių seniūnijos vietų/paveldo objektų fotografijos, parengta kilnojama fotografijų paroda su sukurtais QR kodais kiekvienam įamžintam kultūros ir gamtos paveldo objektui, taip pat įsigytos priemonės parodos eksponavimui ir projekto metu sukurtų rezultatų viešinimui. Projekto metu skatintas jaunimo, vietos žmonių ir turistų domėjimasis kultūros paveldo įvairove, kultūros produktų ir paslaugų inovacijos, kultūrinis turizmas idant istorija būtų išsaugota ateities kartoms.

Projekto įgyvendinimui lėšas skyrė Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.