Kražių festivalis

Kražių festivalyje koncertavo Lietuvoje gerai žinomi klasikinės muzikos atlikėjai, o jų atliekamų kūrinių klausėsi tūkstančiai vietos ir viso regiono gyventojų. Liepos – rugpjūčio mėnesiais vykusio Kražių festivalio metu pristatytos 6 koncertinės programos, 1 spektaklis, eksponuotos 2 parodos, surengtos sporto varžybos bei daugelis kitų renginių. Festivalio atidarymo metu surengta koncertinė programa, pilietinė akcija, vaikų ir jaunimo kūrybiniai užsiėmimai. Klausytojams pristatytos teatralizuotos koncertinės programos „Merė Popins“, „Žagarėliai“, surengtas Žolinės koncertas Kražių bažnyčioje bei spektaklis pagal Justino Marcinkevičiaus dramą „Mindaugas“. Baigiamųjų Kražių festivalio renginių metu pristatyta koncertinė programa visai šeimai, veikė aktyvios pramogos miestelyje, buvo galima pajodinėti žemaitukais, pašaudyti iš lankų, vaikus kvietė vaikų kiemelis. Taip pat festivalio metu Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro galerijoje eksponuotos kraštiečių tekstilės ir keramikos darbų parodos, muziejuje buvo vedamos nemokamos ekskursijos.

Projekto rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba, partneris – Kelmės rajono savivaldybė.

XVII Edukacinė vaikų ir jaunimo teatro stovykla „Collegium

Projektas ir jo veiklos yra tęstinės, orientuotos į pamatuojamą poveikį ne tik projekto dalyviams, bet ir klausytojams. Esminis šios stovyklos išskirtinumas – vaikų ir jaunimo tarpe puoselėjamas tarpkultūrinis bendradarbiavimas paremtas teatru. Projekto metu taip pat plėstas kultūrinis akiratis, ugdyti komunikaciniai bei meniniai gebėjimai, kūrybiškumas, kuriant jaukią, draugišką ir nekomercinę aplinką.

Projekto įgyvendinimo metu surengta 12 dienų edukacinė vaikų ir jaunimo teatro stovykla, kurioje dalyvavo Kražių Ž. Liauksmino gimnazijos bei įvairaus tipo Lietuvos mokyklų mokiniai, studentai, režisierius, Kražių miestelio bendruomenė, kultūros centro darbuotojai. Rugpjūčio 6-17 dienomis vykusios teatro stovyklos metu pastatytas ir visuomenei pristatytas veiksmo spektaklis „Kuriame Lietuvą“, skirtas Valstybės šimtmečiui. Projekto metu dalyviams suteikta galimybė mokytis teatro žanro dalyvaujant kultūros ir meno veiklose. Vaikai ir jaunimas integruotas į profesionalaus meno kontekstą, skatinta jų saviraiška, mažinta socialinė ir kultūrinė atskirtis ugdant jaunąjį kultūros vartotoją.

Projekto rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba, partneris – Kelmės rajono savivaldybė.

Žydų religinės bendruomenės pėdsakai Kražiuose

Kražiai nuo seniausių laikų minimi kaip kultūros ir švietimo centras, turtingas ne tik savo istorija, kultūros paveldo objektais, bet ir išsiskiriantis daugiakultūriškumu bei religinių bendruomenių įvairove. Čia, prieš Žemaitijos krikštą, gyveno pagonys, XVII amžiuje  – jėzuitai, benediktinės Kražiuose prisidėjo prie religinio gyvenimo gilinimo, vienuoliai rokitai – įsteigė globos namus psichiniams ligoniams, 1758 metais įkurdintos seserys marijavitės, seserys kotrynietės Kražiuose buvo įsteigusios vaikų darželį, laisvamaniai kvietė žmones į savo veiklos renginius Medžiokalnyje. Didžiausia religinė bendruomenė, kuri XX a. ketvirtame dešimtmetyje sudarė pusę Kražių gyventojų – žydai. Anuomet stipri ir didelė žydų bendruomenė išnyko, o apie ją dabar mažai ką žino ne tik Kelmės rajono gyventojai, bet ir vietos jaunimas, trūksta informacijos bei viešinimo.

Projekto metu surinkta informacija apie Kražiuose buvusios žydų religinės bendruomenės gyvavimo laikotarpį, pagaminta 2-iejų medinių sinagogų (žieminės ir vasarinės) komplekso Kražiuose 3D rekonstrukcija, surinktą informaciją pateikiant stende (planšete). Projekto pagrindinio renginio metu vesta ekskursija (aplankant žydų krautuvių, sinagogų stovėjimo vietas), skaityta paskaita apie dingstantį ir išnykusį žydų architektūrinį paveldą Lietuvoje ir Kražiuose, pristatyta paroda bei žydų kulinarinis paveldas.

Projekto rėmėjas – Kultūros paveldo departamentas

Pabūkime kartu

Projekto tikslas – Senjorų socialinės atskirties mažinimas ir mokymosi bei pažinimo visą gyvenimą skatinimas, telkiant Kražių senjorus bendrai veiklai, skatinant dalyvauti sociokultūrinėje veikloje, motyvuojant sveikai ir aktyviai gyventi pasiektas visu 100 procentų.  Projektu vietos pagyvenę žmonės integruoti į visuomenę, vykdytos įvairios veiklos, vestos edukacinės programos, skatintas vietos gyventojų bendradarbiavimas su Kelmės, Varnių senjorais. Projekto įgyvendinimo metu surengta Pagyvenusių žmonių diena, išvyka po Žemaitijos regioną. Pagyvenusių žmonių dienos renginio metu koncertavo Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“, Kelmės rajono bendrijos kaimo kapela „Atgaiva“ vadovaujama Justino Kasparo, Varnių bendruomenės moterų ansamblis „Sidabrinė gija“ ,vadovas Česlovas Liaugminas ir Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro moterų senjorių vokalinis ansamblis „Pabūkime kartu“, vadovas Augustinas Bartkevičius. Išvykos metu aplankytas Šaltojo karo muziejus, Platelių dvaras, sudalyvauta žvakių liejimo edukacijoje.

Viso projekto įgyvendinimo metu, rugpjūčio – gruodžio mėnesiais, du kartus per savaitę buvo organizuojami muzikos, dailės – rankdarbių užsiėmimai, kurių metu projekto dalyviai galėjo dainuoti, groti, verti karoliukus, tapyti ant šilko ir dalyvauti kituose jiems patinkančiuose užsiėmimuose. Projekto metu taip pat surengti du susitikimai su sertifikuota žolininke, kurių metu buvo propaguojama sveika gyvensena, natūralūs produktai, kalbama apie žolelių gydomąsias savybes, jų derinius, produktus, natūralaus muilo gaminimą, vedamos pagyvenusiems žmonėms įdomios edukacinės programos.  Baigiamųjų projekto renginių metu surengta projekto dalyvių darbų parodėlė, kurioje pristatyti viso laikotarpio metu sukurti darbai, o išmokti kūriniai – atlikti koncertų metu.

Projekto partneris – Kelmės rajono savivaldybė.

Aš tikrai myliu Lietuvą!

Projekto įgyvendinimo metu daugiausia dėmesio skirta Valstybės šimtmečiui, jo svarbai, krašto istorijos puoselėjimui ir išsaugojimui ateities kartoms. Projektu skatintas kiekvieno piliečio sąmoningas dalyvavimas valstybingumo puoselėjime, ugdytas bendruomenės pilietiškumas, sutelktumas, vykdyta kultūrinė švietėjiška veikla istorinės atminties įprasminimui.

Liepos 6 – ąją, Valstybės dienos šventės metu surengta vaikų ir jaunimo akcija „Piešiu Lietuvą…“, Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje aukotos šv. Mišios už Lietuvą ir jos žmones, Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro muziejuje eksponuota Vilniaus universiteto bibliotekos Retų spaudinių ir Rankraščių skyrių parengta paroda skirta Valstybės atkūrimo šimtmečiui „Už visą auksą brangesnė laisvė!“, pristatyta specialiai Valstybės dienai sukurta Lietuviškos muzikos koncertinė programa „…KILO JIE SAKALAIS…“, dalyvauta pilietinėje akcijoje „Tautiška giesmė aplink pasaulį“. Spalio 17 dieną, Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centre vyko susitikimas su Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi, politologu, visuomenės veikėju Liudu Mažyliu.

Projekto rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba.

Skaitymo skatinimo renginių ciklas „Lietuva skaitys – skaityk ir tu“

Projekto įgyvendinimo metu surengta vaikų ir jaunimo akcija „100 knygų Lietuvai“, kultūros centro bibliotekoje eksponuotos 6 spaudinių ir knygų parodos (lietuvių autorių vaikams jubiliejams paminėti – A. Matučiui, M. Vainilaičiui, K. Kubilinskui, J. Degutytei, V. Palčinskaitei, Pr. Mašiotui), įsigytos projekto įgyvendinimui, parodoms ir veikloms būtinos knygos. Taip pat vaikams ir jaunimui surengti 2 susitikimai su Sigute Ach bei Kristina Gudonyte, surengtos kūrybinės dirbtuvės „Pienės pūkas“ ir edukacinė pamokėlė. Aktyviausiems ir daugiausiai knygų perskaičiusiems projekto dalyviams surengta ekskursija į Vilnių. Projekto metu ugdyti vietos vaikų ir jaunimo skaitymo, kritinio mąstymo, kūrybiškumo bei kiti su skaitymu susiję įgūdžiai, vaikai ir jaunimas skatintas domėtis Lietuvos istorija, Valstybės šimtmečiu.

Projekto metu visiems bibliotekos skaitytojams, o ypač vaikams ir jaunimui skiepytas noras pažinti ir mylėti savo kraštą, plėstas kultūrinis akiratis, analizuota rašytojų kūryba, ieškota naujų skaitymo formų, didintos skaitymo skatinimo kompetencijos.

Projekto rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba, partneris – Kelmės rajono savivaldybė.