Šv. Mišios Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje vyksta:

Sekmadieniais – 13.00 val.,
Šeštadieniais – pagal susitarimą
Šiokiadieniais – 12.00 val. – žiemos laiku, (išskyrus pirmadienį), 18.00 val. – vasaros laiku, (išskyrus pirmadienį)