Bukantiškės kaimo piliakalnis

Pasakojama, jog piliakalnio požemiuose yra paslėpta didelė skrynia su auksiniais pinigais. Rytiniame kalno šlaite buvusios geležinės durys, užrakintos senovine spyna. Vėliau jos nugrimzdusios į požemį. Pro susidariusią angą metant akmenuką, durys suskambėdavusios. Dabar toji anga jau užslinkusi žemėmis, nebegalima atsekti vietos, kur ji buvo. Anksčiau žmonės dažnai matydavo degant pinigus Piltinėje (kartais ir dabar matą), bet jų lig šiolei niekas nerado ir neras, nes jie užkeikti.

(Janina Garbenienė, „Karklėnų senovės atspindžiai“, 2006)