Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras teikia 6 kultūros paso programas!

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija atrinko kultūros paso programas, kurios bus teikiamos moksleiviams.

Kultūros pasas – tai priemonė, skirta visiems pagal bendrojo ugdymo programas besimokantiems Lietuvos mokiniams kultūros pažinimo įpročiams ugdyti, kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas.

„Žemaitiška vakaruški“

Edukacinės programos „Žemaitiška vakaruški“ metu dalyviai supažindinami su Žemaitijos etnografiniu regionu plačiąja prasme. Čia vaikai susipažįsta su žemaitiškomis dainomis, šokiais, žaidimais, išgirsta autentiška Kražių krašto kalba pasakojamus pasakojimus, groja liaudies instrumentais, skudučiuoja, ragauja žemaitiško kastinio su bulvėmis. Edukacinės programos metu taip pat pristatomas žemaitiškas tautinis kostiumas. Pagrindinis edukacinės programos tikslas – puoselėti Žemaitijos etnografinio regiono kultūrinio paveldo, tradicijų autentiškumo, saugojimo, vystymo, perimamumo veiklas. Edukacinės programos metu siekiama, kad joje dalyvavę mokiniai ne tik plėstų kultūrinį akiratį, muzikuotų, šoktų, ugdytų kūrybiškumą, bet ir pamiltų Žemaitijos etnografinio regiono kultūrą ir muziką.

Edukacija skirta: 1-4 klasių moksleiviams (dalyvių grupės 15-30 asmenų).

Trukmė: 60 min.

Kaina: 4,00 eur/asm.

Informacija teikiama ir užsakymai priimami: tel. +370 612 24957, el. p. kraziukc@kraziai.lt

„Žemaitiška vakaruški“

Edukacinės programos „Žemaitiška vakaruški“ metu dalyviams pristatoma Žemaitijos regiono bei Kražių krašto tautosaka, istorija, tradicijos, kultūrinis ir kulinarinis paveldas. Edukacijos dalyviai ne tik supažindinami su žemaitiškais šokiais, dainomis, žaidimais, bet ir aktyviai dalyvaudami veiklose išmoksta juos šokti, dainuoti, žaisti, groti liaudies instrumentais žemaitiškus kūrinius, ragauja žemaitiško kastinio.

„Žemaitiškos vakaruškės“ dalyviai ne tik susipažins, bet ir pamils Žemaitijos etnografinio regiono kultūrą ir muziką bei sugrįš į mūsų kraštą dar gausesnėmis pajėgomis.

Edukacija skirta: 5-12 klasių moksleiviams (dalyvių grupės 15-30 asmenų).

Trukmė: 60 min.

Kaina: 5,00 eur/asm.

Informacija teikiama ir užsakymai priimami:  tel. +370 612 24957, el. p. kraziukc@kraziai.lt

„Motiejus Kazimieras Sarbievijus ir Kražiai“

„Motiejus Kazimieras Sarbievijus ir Kražiai“ – tai edukacinė programa apjungianti Baroko epochos literatūros istoriją, muziką, raštą ir pristatanti vieną žymiausių lotyniškai rašiusių XVII a. Europos poetų – Motiejų Kazimierą Sarbievijų. Edukacinė programa ženkliai prisideda prie mokinių kultūrinio akiračio plėtimo, Baroko epochos muzikos, rašto, literatūros bei XVII-XVIII a. Žemaitijoje klestėjusios jėzuitų kolegijos, kaip vienos reikšmingiausių Kražių miestelio kultūros paveldo objektų istorijos aktualizavimo, pažinimo ir sklaidos.

Edukacinė programa „Motiejus Kazimieras Sarbievijus ir Kražiai“ sudaryta iš dviejų dalių. Pirmoji dalis – teminė ekskursija, kurios metu pristatoma XVII-XVIII a. klestėjusios Kražių jėzuitų kolegijos istorija, iškiliausios asmenybės, kultūros paveldo objektai. Ekskursija vedama Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro muziejuje. Antroji dalis – praktinė, jos metu pasitelkus to laikotarpio rūbus, muziką, literatūrą, šokį bei raštą pristatoma Baroko epocha plačiąja prasme. Čia edukacijos dalyviai supažindinami su barokiniu raštu – antikva, plunksna dailyraščiu rašo ir skaito (lotyniškai ir lietuviškai) pateiktus M. K. Sarbievijaus tekstus, išmoksta pagrindinį barokinio menueto žingsnelį, klausosi gyvai atliekamos instrumentinės ir vokalinės Baroko epochos muzikos.

Programa skatina bendravimą, ugdo komunikacinius ir meninius gebėjimus, kūrybinę saviraišką bei prigimtinę jauno žmogaus kultūrą.

Edukacija skirta: 9-12 klasių moksleiviams (dalyvių grupės 15-30 asmenų).

Trukmė: 60 min.

Kaina: 2,00 eur/asm.

Informacija teikiama ir užsakymai priimami:  tel. +370 612 24957, el. p. kraziukc@kraziai.lt

„Atstatyk jėzuitų bažnyčią“

Vienuoliai jėzuitai Kražiuose įsikūrė 1608 m. J. K. Chodkevičiui 1614 m. skyrus vienuoliams fundaciją, 1616 m. atidaryta kolegija, kuri fundatoriaus garbei buvo vadinama Collegium Chodkievicianum. Maždaug 4 ha plote ilgainiui buvo pastatyti net 22 įvairios paskirties pastatai. Šalia kolegijos, gavus fundaciją iš J. K. Chodkevičiaus, 1621 m. buvo pradėta statyti ir jėzuitų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia – puošniausia to meto Žemaitijos šventovė, kurios dabar išlikę tik pamatų akmenys…

Edukacinis užsiėmimas „Atstatyk jėzuitų bažnyčią“ vyksta išskirtiniame istoriniame paminkle – vieninteliame iš XVII a. pradžios išlikusiame buvusios Kražių jėzuitų kolegijos komplekso pastate. Čia įsikūrusiame Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro muziejuje sužinosite Kražių miestelio bei jėzuitų įkurtos kolegijos istoriją, susipažinsite su J. K. Chodkevičiaus asmenybe ir jo svarba Kražių istorijai. Kad istorinės žinios būtų įdomios, įtraukiančios, o laikas praleistas turiningai, turėsite galimybę „atstatyti“ buvusią Kražių jėzuitų bažnyčią. Bažnyčios „pastatyti“ bet kaip nepavyks – sudėlioti medinę 3D dėlionę reikia pasitelkus komandinį darbą ir nuosekliai sekant instrukciją! Instrukcija – taip pat ne bet kokia. Bažnyčia „statoma“ pagal garsiojo XVII a. Europos poeto – Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kūrinį „Akmens pašventinimas“ (Sacra Lithothesis), kurį autorius 1621 m. ir skyrė būtent šios bažnyčios statybų pradžiai.

Tai aktyvus, įtraukiantis ir sumanumo bei komandinės veiklos reikalaujantis žaidimas, kurio tikslas – susipažinti su jėzuitų istorija, „atstačius“ šiandien nebeišlikusią bažnyčią, gilinti žinias apie buvusį ir esamą kultūros paveldą Kražiuose.

Edukacija skirta: 5-12 klasių moksleiviams (dalyvių grupės 15-20 asmenų).

Trukmė: 45 min.

Kaina: 3,00 eur/asm.

Informacija teikiama ir užsakymai priimami:  tel. +370 612 24957, el. p. kraziukc@kraziai.lt

„Knygnešiui – dalia juoda“

Edukacinė programa dalyvius nukelia į tą laikotarpį, kuomet knygnešys buvo viena svarbiausių asmenybių Lietuvoje. Čia jie supažindinami su knygnešiais ir jų keliais, kalbama apie „vargo“ mokyklą, rašoma plunksna, išmokstama Knygnešių daina. Edukacijos dalyviai taip pat išbando knygnešio dalią – avi klumpėmis, neša knygų ryšulius, „įkliuvę“ už knygų gabenimą atlieka bausmę. Įgytas žinias mokiniai užfiksuoja spręsdami kryžiažodį arba labirintą.

Edukacija skirta: 1-12 klasių moksleiviams (dalyvių grupės 15-30 asmenų).

Trukmė: 45 min.

Kaina: 3,00 eur/asm.

Informacija teikiama ir užsakymai priimami:  tel. +370 612 24957, el. p. kraziukc@kraziai.lt

„Nusipink Advento vainiką“

Papročiai, tikėjimai, spėjimai rodo, kad liaudies kalendoriuje Adventas – mistiškas laikas. Galima manyti, kad senovėje tai buvęs rimties, saulės gesimo laikas ir ūkinių metų pabaiga. Rašytiniai šaltiniai, tautosaka leidžia spėti, kad ir mūsų protėviams (iki krikščionybės) buvo būdingas ritualinis susilaikymas. Tačiau Adventas suprantamas ir kita, krikščioniškąja prasme. Su Adventu prasideda pasninkas, atsisakoma pieniškų ir mėsiškų valgių, susilaikoma nuo pasilinksminimų.

Edukacinė programa „Nusipink Advento vainiką“ sudaryta iš dviejų dalių – teorinės ir praktinės. Teorinės dalies metu dalyviai supažindinami su Adventu ir Advento vainiko samprata plačiąja prasme. Čia klausydami Advento laikotarpio dainų, pasakojimų, spėjimų, sakydami palinkėjimus, dainuodami nupins simbolinį Advento vainiką, kurio pynimo procese dalyvaus visi programos dalyviai. Antrosios dalies metu kiekvienas dalyvis nusipins savo Advento vainiką.

Edukacinė programa skirta:  3-8 klasių moksleiviams (dalyvių grupės 10-15 asmenų).

Trukmė: 90 min.

Kaina: 10 eur/asm.

Informacija teikiama ir užsakymai priimami:  tel. +370 612 24957, el. p. kraziukc@kraziai.lt