Asmuo, atsakingas už Vidaus kontrolės priežiūra kultūros centre – Dovilė Gedminienė, direktoriaus pavaduotoja (direktoriaus 2020-12-22 įsakymas Nr. V-86)