„Kuriu Kražiams“
„Gyvasis paveldas“ reiškia praktiką, žinias ir įgūdžius, kurie buvo perduoti iš kartos į kartą ir naudojami iki šiol. Įgūdžių, amatų ir profesijų įvairovė leidžia mums įvairiais būdais išlaikyti ir išsaugoti savo paveldą bei iš arčiau pažvelgti į mūsų paveldo saugotojų, amatininkų ir tautodailininkų atliekamą darbą.
2023 metais Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras, prisidėdamas prie etnokultūros ir „gyvojo paveldo“ puoselėjimo, įgyvendina Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuotą projektą „Kuriu Kražiams“. Projekto partneriai Kelmės rajono savivaldybė, Kražių seniūnija ir Kražių bendruomenė. Projekto įgyvendinimo metu siekta ne tik puoselėti etnokultūrą, supažindinti su medžio drožėjais, tautodailės tradicijomis, skatinti gyventojus užsiimti tradiciniais amatais, bet ir profesionaliai organizuojant etninės kultūros procesus į vykdomas veiklas įtraukti kiek galima
daugiau bendruomenės narių.
Pagrindinis projekto rezultatas – 12 dienų medžio drožėjų pleneras, kuris skirtas miestelio 770 metų jubiliejui. Galime tik pasidžiaugti, kad prieš dvidešimt metų gimusi idėja, puošti miestelį medžio skulptūromis, atgimė šiais metais. Plenere dalyvavo 3 skulptoriai: kražiškis Gintaras Slipkus,
šiauliečiai Rimantas Bagdonas ir Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijos narys Kazys Bimba. Dvi savaites trukę darbai vyko prie Kražių bendruomenės namų. Čia skulptoriai kvietė miestelio gyventojus susipažinti su tautodailės tradicijomis, medžio skulptūrų gamybos procesu, įrankiais, stebėti menininkų darbą buvo galima bet kada. Pagamintos ąžuolinės skulptūros pastatytos ant Medžiokalnio kalno bei viešosiose miestelio erdvėse. Kiekvienas jose gali įžvelgti krivį, žynį, vaidilutę ar kitus Medeinos pavidalus, juk, kaip teigia autoriai – „Gamta ir žmogus – viena esybė“.
Nuoširdžiai dėkojame Marytei ir Ramūnui Lenciams, Gedučiui Bukantui ir Vaidai Kasputytei už dovanotus ąžuolus skulptūroms, Reginai ir Robertui Karpinskams už pagalbą menininkams skulptūrų kūrimo vietoje bei Kražių seniūnijos darbuotojams, kurie padėjo šias nuostabias skulptūras pastatyti.
Tikime, kad ne tik miestelio gyventojai, bet ir į gimtuosius Kražius sugrįžę kraštiečiai, svečiai galės pasidžiaugti naujai atgimusiu miesteliu ir gražesnėmis jo erdvėmis, Medžiokalniu, apsilankyti Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro galerijoje veikiančioje plenero dalyvių darbų parodoje, kuri bus eksponuojama iki rugpjūčio 31 d.