„Kuriu Kražiams“
„Gyvasis paveldas“ reiškia praktiką, žinias ir įgūdžius, kurie buvo perduoti iš kartos į kartą ir naudojami iki šiol. Įgūdžių, amatų ir profesijų įvairovė leidžia mums įvairiais būdais išlaikyti ir išsaugoti savo paveldą bei iš arčiau pažvelgti į mūsų paveldo saugotojų, amatininkų ir tautodailininkų atliekamą darbą.
2023 metais Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras, prisidėdamas prie etnokultūros ir „gyvojo paveldo“ puoselėjimo, įgyvendina Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuotą projektą „Kuriu Kražiams“. Projekto partneriai Kelmės rajono savivaldybė, Kražių seniūnija ir Kražių bendruomenė. Projekto įgyvendinimo metu siekta ne tik puoselėti etnokultūrą, supažindinti su medžio drožėjais, tautodailės tradicijomis, skatinti gyventojus užsiimti tradiciniais amatais, bet ir profesionaliai organizuojant etninės kultūros procesus į vykdomas veiklas įtraukti kiek galima
daugiau bendruomenės narių.
Pagrindinis projekto rezultatas – 12 dienų medžio drožėjų pleneras, kuris skirtas miestelio 770 metų jubiliejui. Galime tik pasidžiaugti, kad prieš dvidešimt metų gimusi idėja, puošti miestelį medžio skulptūromis, atgimė šiais metais. Plenere dalyvavo 3 skulptoriai: kražiškis Gintaras Slipkus,
šiauliečiai Rimantas Bagdonas ir Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijos narys Kazys Bimba. Dvi savaites trukę darbai vyko prie Kražių bendruomenės namų. Čia skulptoriai kvietė miestelio gyventojus susipažinti su tautodailės tradicijomis, medžio skulptūrų gamybos procesu, įrankiais, stebėti menininkų darbą buvo galima bet kada. Pagamintos ąžuolinės skulptūros pastatytos ant Medžiokalnio kalno bei viešosiose miestelio erdvėse. Kiekvienas jose gali įžvelgti krivį, žynį, vaidilutę ar kitus Medeinos pavidalus, juk, kaip teigia autoriai – „Gamta ir žmogus – viena esybė“.
Nuoširdžiai dėkojame Marytei ir Ramūnui Lenciams, Gedučiui Bukantui ir Vaidai Kasputytei už dovanotus ąžuolus skulptūroms, Reginai ir Robertui Karpinskams už pagalbą menininkams skulptūrų kūrimo vietoje bei Kražių seniūnijos darbuotojams, kurie padėjo šias nuostabias skulptūras pastatyti.
Tikime, kad ne tik miestelio gyventojai, bet ir į gimtuosius Kražius sugrįžę kraštiečiai, svečiai galės pasidžiaugti naujai atgimusiu miesteliu ir gražesnėmis jo erdvėmis, Medžiokalniu, apsilankyti Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro galerijoje veikiančioje plenero dalyvių darbų parodoje, kuri bus eksponuojama iki rugpjūčio 31 d.

Švietimo istorijos raida Kražiuose: nuo Edukacinės komisijos mokyklos iki „Žiburio“ gimnazijos

Projekto įgyvendinimo metu surengtas renginių ciklas, kurį sudarė konferencija, atkurtos istorinės mokinio uniformos pristatymas, edukacinės programos, spektaklis, koncertinė programa ir paroda.

Projekto metu sudarytos sąlygos susipažinti su Edukacinės komisijos istorija, apygardine Kražių mokykla, kuri veikė 24 metus ir kurioje pirmenybė buvo teikiama humanitariniams mokslams bei naujosioms kalboms (čia taip pat buvo sustiprintas matematikos, gamtos mokslų dėstymas, atsirado botanikos, mineralogijos, žemdirbystės disciplinos, įvestos vokiečių, prancūzų kalbos, dorovės pamokos). Projektas ženkliai prisidėjo prie švietimo istorijos puoselėjimo, skatino domėtis švietimo raidos istorija, Kražių, kaip švietimo ir kultūros židinio, svarba ne tik Žemaitijai, bet ir visai Lietuvai. Projektu stiprintas vietos kultūrinis identitetas, kultūros įstaigoje – vykdomų veiklų įvairovė.

Projekto įgyvendinimo metu dalyvauta edukacinėse programose, atkurta ir kultūros centre pristatyta atkurta istorinė mokinio uniforma, surengta Čiurlionio kvarteto ir E. Chrebtovo koncertinė programa, parengta ir eksponuota Vilniaus universiteto bibliotekos Retų spaudinių ir Rankraščių skyrių parengta paroda. Taip pat visuomenė supažindinta su Juodųjų brolių organizacija, pastatytas ir visuomenei pristatytas spektaklis „Juodieji broliai. Laisvės dvasia“ (režisierius Robertas Lenartavičius).

Surengti renginiai įprasmino regiono švietimo raidos istorinę atmintį ir istorinį-kultūrinį paveldą, aktualizuotos istorinės asmenybės, gyvenusios ir dirbusios Kražiuose. Projekto metu aktyviai bendrauta su Vilniaus universiteto biblioteka, Lietuvos švietimo muziejumi, Lietuvos literatūros ir tautosakos institutu, Kražių seniūnija, Kražių Ž. Liauksmino gimnazija, Švietimo pagalbos tarnyba, švietimo įstaigomis, organizacijomis ir kt. partneriais.

Projektą rėmė – Lietuvos kultūros taryba, partneris – Kelmės rajono savivaldybė.

Kražių kolegijos rezidencija

2023 metais Kražių kolegijos rezidencijoje gyveno ir kūrė 4 menininkai. Tai dailininkas Sascha Patzig (Vokietija), fotografas Marius Čepulis (Lietuva), kompozitorė Noura Ghariani (Tunisas) ir video menininkas Mantvydas Zaukas (Lietuva).

Menininkai savo rezidencijos laikotarpiu susipažino su vietos bendruomene, dalyvavo įvairiuose Kražių miestelio bei Kelmės rajono renginiuose, edukacinėse programose ir kt. veiklose. Taip pat kiekvienas rezidentas organizavo susitikimus su visuomene, atviros studijos dienas, kūrybines dirbtuves ir savo kūrinių pristatymus.

Projektą rėmė – Lietuvos kultūros taryba, partneris – Kelmės rajono savivaldybė. Įgyvendinant projektą glaudžiai bendradarbiauta su KĮ Šiaulių valstybiniu kameriniu choru „Polifonija“, Kražių Ž. Liauksmino gimnazija, Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla, Kelmės kultūros centru, Lietuvos menininkais, atlikėjais, jaunaisiais talentais ir t.t.