Senais laikais Karklėnai buvo apskrities centras. Bet švedai užpuolė Lietuvą ir sunaikino Karklėnus. O toj vietoj liko laukas. Kartą buvo gražus vakaras. Atėjo prie žmonių gražus ponaičiukas ir sako:

– Šią naktį bus svečių.

Ir tą naktį užėjo ežeras, katrą pavadino Karklėnų ežeru.

(Pasakojo Juzefa Bernotienė, gyv. Paalksnių km., 2006 m., užrašė Milda Laurinavičiūtė)