Kražių festivalis

Kražių festivalio metu surengta 13 įvairaus žanro renginių (5 profesionaliosios bei populiariosios muzikos koncertai, 3 parodos, 1 spektaklis, stovykla ir kt. renginiai), kuriuose dalyvavo iki 5000 žiūrovų, miestelio gyventojų, svečių. Projekto įgyvendinimo etape eksponuotos Monikos Plentauskaitės tapybos darbų ir Vladimiro Sušilovo kūrybos darbų parodos, kultūros centro muziejuje  veikė VU bibliotekos Retų spaudinių ir Rankraščių skyrių parengta paroda „Kražių gimnazija 1817-1844 m.“. Surengta vaikų ir jaunimo teatro stovykla, pastatytas ir visuomenei pristatytas spektaklis. Surengtos 3 profesionaliosios muzikos koncertinės programos, 2 populiariosios muzikos koncertai, 1 vakaras jaunimui. Vykdytos 2 akcijos. Kražių festivalio uždarymo renginių metu veikė aktyvios pramogos: šaudymas iš lankų, jodinėjimas žemaitukais.

Projekto partneris – Kelmės rajono savivaldybė.

 

Kražių parapinės bažnyčios beieškant

Kražiuose 1416–1417 m. pagal Vytauto fundaciją pastatyta Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčia (viena pirmųjų bažnyčių po žemaičių krikšto). Gausiai aprūpinta Kražių bažnyčia su altarijomis XVI a. pradžioje buvo viena turtingiausių visoje Žemaitijoje, tačiau bažnyčiai likimas buvo negailestingas: net penkis kartus buvo atstatyta po gaisrų, bet po 1941 m. gaisro bažnyčia atstatyta nebuvo. Šiandien, visi norintys apžvelgti Kražius, kopia 50 akmeninių pakopų laiptais į Vytauto kalną. Čia, archaiškiausiame archeologijos paminkle, tebestovi dar iš griūvančios Kražių jėzuitų kolegijos bažnyčios sienų plytų statyta mūrinė varpinė ir išlikę pirmosios Kražių parapinės bažnyčios pamatai. Įgyvendinamo projekto „Kražių parapinės bažnyčios beieškant“ metu didžiausias dėmesys kreiptas į Parapinės bažnyčios, kaip reikšmingo Lietuvos kultūros paveldo aktualizavimą ir sklaidą, istorinę jos raidą, svarbą ne tik Kražių miesteliui, bet ir visai Žemaitijai, minint Žemaičių vyskupystės įkūrimo 600 metų jubiliejų.

Pagrindinis įgyvendinto projekto tikslas – pasitelkus informacines technologijas bei remiantis istorine medžiaga, ikonografija, moksliniais tyrimais, užtikrinti buvusios Kražių parapinės bažnyčios aktualizavimą ir sklaidą. Norint pasiekti šį tikslą, projekto įgyvendinimo metu surinkta, susisteminta ir suskaitmeninta archyvuose esanti istorinė medžiaga, brėžiniai bei panaudojus surinktą medžiagą pagaminta 3D rekonstrukcija bei 3 stendai (planšetai), sumaketuotas, pagamintas ir pastatytas informacinis stendas su svarbiausia informacija apie Kražių Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčią bei surengta teatralizuota ekskursija, aplankant parapinės Kražių Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčios stovėjimo vietą (Vytauto kalnelį) ir Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią. Projekto rezultatai pristatyti rugsėjo 15-ą, Europos paveldo dienų metu.

Projekto rėmėjas – Kultūros paveldo departamentas

 

XI Edukacinė vaikų ir jaunimo teatro stovykla „Collegium“

Projekto metu surengta edukacinė vaikų ir jaunimo teatro stovykla, pastatytas ir visuomenei pristatytas veiksmo spektaklis. Surengtoje stovykloje dalyvavo vaikai ir jaunimas iš mažų, regione esančių mokyklų – Kražių, Vaiguvos, Kelmės ir kt. Jaunimą integruojant į profesionalaus meno kontekstą mažinta socialinė atskirtis, ugdytas jaunasis kultūros vartotojas, skatintas kultūros įstaigos ir regione esančių mažų mokyklų jaunimo bendradarbiavimas.

Beveik dvi savaites trukusios edukacinės vaikų ir jaunimo teatro stovyklos metu vykdytos kūrybinės veiklos, spektaklio etiudų kūrimas, trenažai, komandos formavimo žaidimai, repeticijos, spektaklio butaforijos kūrimas, ekskursija (Kelmės rajono piliakalnių lankymas) ir kt. veiklos. Spektaklio kūrybiniame procese bei veiklose dalyvavo visi stovyklos dalyviai. Projekto įgyvendinimo veiklose dalyvavo 30 žmonių, iš jų 14 vaikų ir jaunimo iki 18 metų. Stovyklos vadovė ir režisierė – Emilija Ignatavičiūtė, stovyklos koordinatorė – Violeta Šniaukštienė. Surengtos edukacinės vaikų ir jaunimo teatro stovyklos metu pastatytas ir visuomenei pristatytas spektaklis pagal Aischilo „Prikaltasis Prometėjas“, kurio premjera įvyko rugpjūčio 19 d. Kražiuose.

Projekto rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba, partneris – Kelmės rajono savivaldybė.

 

Piliakalnių takais

Projekto įgyvendinimo etape surinkta istorinė medžiaga apie Kražių apylinkėse esančius piliakalnius, sukurtas turistinis maršrutas, pagaminti lankstinukai bei informaciniai stendai, kurie pastatyti prie Kražių apylinkėse esančių piliakalnių. Surengta akcija „Tvarkome piliakalnius“ bei Turizmo sezono atidarymo šventė, kurios metu pristatyta parodomoji Viduramžių riterių programa bei modernizuoto folkloro grupės koncertas. Rugsėjo 27 d. surengtas žygis ir edukacija. Sukurtu turistiniu maršrutu užtikrintas informacijos apie Kražių apylinkėse esančius piliakalnius ilgalaikiškumas, aktualizavimas ir sklaida, pritraukti turistų srautai. Įgyvendinamas projektas ženkliai prisidėjo prie LR Seimo paskelbtų Piliakalnių metų renginių visoje Lietuvoje bei Kražių apylinkėse esančių piliakalnių populiarinimo.

Projekto rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba, partneris – Kelmės rajono savivaldybė.

 

Kražių kolegijos rezidencija

Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro įgyvendinamas projektas Kražių kolegijos rezidencija buvo skiriamas į du etapus. Pirmajame etape (2017 m. lapkričio 02 – gruodžio 01 d.) Kražių kolegijos rezidencijoje gyveno ir kūrė kompozitorius Jari Niesner (Vokietija) ir dailininkė Inara Petruseviča (Latvija). Antrajame etape (2018 m. vasario 27 – kovo 28) Kražių kolegijos rezidencijoje rezidavo – dailininkas Matthias Jun Wilhelm (Vokietija) ir kompozitorius Konstantinos Margaritis (Graikija).

Kompozitoriaus Jari Niesner rezidencijos metu sukurti kūriniai vargonams pristatyti Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, kompozitoriaus Konstantinos Margaritis sukurti kūriniai gitarai pristatyti Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centre. Dailininkų Inara Patruseviča ir Matthias Jun Wilhelm nutapyti darbai pristatyti Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro galerijoje eksponuotų parodų metu. Abiejų projekto etapų metu surengtose Atvirose studijų dienose buvo galima pabendrauti su menininkais, susipažinti su jų kūrybiniu procesu, darbo specifika, priemonėmis ir naudojamomis įvairiomis technikomis. Pirmojo etapo Kūrybinių dirbtuvių metu buvo kuriamos improvizacijos su kompozitoriumi, dailininkė pristatė savo kūrybą ir kvietė visus dalyvius pasigaminti judančius personažus. Antrojo etapo Kūrybinių dirbtuvių metu dalyviai supažindinti su šiuolaikinės tapybos principais, pagamintos užrašų knygelės, kompozitorius supažindino su muzikos kūrinių sandara ir jų kūrimo etapais bei kvietė visus dalyvius sukurti bendrą kūrinį. Taip pat rezidentai aktyviai dalyvavo miestelyje organizuojamuose renginiuose, kultūros centro meno mėgėjų kolektyvų repeticijose, vedė pamokas Kražių Ž. Liauksmino gimnazijoje. Rezidentų surengtuose renginiuose dalyvavo Kražių Ž. Liauksmino gimnazijos mokiniai, neformaliojo vaikų švietimo būrelių dalyviai, meno mėgėjų kolektyvų nariai, vietos bendruomenė, svečiai iš Kelmės rajono.

Projekto rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba, partneris – Kelmės rajono savivaldybė.