„Aš tikrai myliu Lietuvą!“

Projekto tikslas – saugoti ir puoselėti tautinį, kultūrinį tapatumą bei pasididžiavimą savo tėvyne Lietuva, stiprinant bendruomenės pilietiškumą, aktyvumą ir sutelktumą.

2016 metais projekto įgyvendinimo metu ugdytas bendruomenės pilietiškumas, sutelktumas, aktyviai vykdyta kultūrinė ir švietėjiška veikla istorinės atminties įprasminimui bei užtikrintas profesionalaus meno prieinamumas regione.

Projekto įgyvendinimo metu suorganizuota šventė skirta Valstybės dienos minėjimui. Jos metu surengtos 2 akcijos: Vaikų ir jaunimo akcija „Piešiu Lietuvą…“ ir Pilietinė akcija „Tautiška giesmė aplink pasaulį“. Akcijose dalyvavo ir jaunimas, ir senjorai, kuriuos sujungė meilė Tėvynei, meilė savo Šaliai. Ypatingo dėmesio sulaukė akcija „Piešiu Lietuvą“, kurioje dalyvavo ne tik Kražių bet ir Kelmės vaikai ir jaunimas. Šv. Mišiose buvo melstasi už Lietuvą, jos žmones. Surengto koncerto metu skambėjo pačios gražiausios originalios lietuvių kompozitorių bei harmonizuotos liaudies dainos atliekamos jaunųjų operos solisčių: Dovilės Kazonaitės, Ievos Juozapaitytės, Agnės Sabulytės ir akordeonisto Tado Motiečiaus. Šventės pabaigoje visus renginių dalyvius suvienijo pilietinė akcija „Tautiška giesmė aplink pasaulį“. Po Tautiškos giesmės į dangų buvo paleisti trispalviai helio balionai.

Projekto rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba.

Baroko operos kursai Kražiuose „Kražių opera“

Baroko operos kursų tikslas – užtikrinant profesionalaus meno prieinamumą Lietuvos regionuose surengti operos atlikėjų kursus, kurių metu jaunieji Lietuvos operos dainininkai turėtų galimybę patobulinti įgūdžius barokinės operos atlikimo srityje. Kursų metu jaunieji operos atlikėjai mokosi vaidybos, šokio, vokalo pagrindų taip prisidėdami prie Lietuvos operinės muzikos atlikimo kultūros vystymosi.

Projektas vykdomas nuo 2013 metų.

2016 metais rugsėjo 17 d., kursų pabaigoje, Kelmės krašto muziejuje pristatyta koncertinė programa „Dainuok, kol tapsiu pilnas džiaugsmo“, kurios metu skambėjo arijos ir duetai kontratenorams iš žymiausių baroko epochos kūrėjų operų. Atlikėjai: kontratenorai Algirdas Bagdonavičius ir Vaidas Bartušas, Vaiva Eidukaitytė-Storastienė (klavesinas), Vytautas Sriubikis (fleita) ir Mykolas Rutkauskas (violončelė). Koncertą vedė muzikologė Živilė Stonytė.

Projekto rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba.

Skaitymo skatinimo renginių ciklas „Knyga – mano draugė“

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti skaitymo įgūdžių ugdymą, propaguoti skaitymą, kelti jo prestižą visuomenėje, kreipiant dėmesį į vaikų ir jaunimo bei suaugusiųjų skaitymo skatinimo kompetencijų didinimą bei akcentuojant Lietuvos rašytojų kūrybą.

Įgyvendinto projekto metu surengta 15 renginių: 6 popietės (Z. Gaižauskaitei-65, M. Valančiui-215, R. Skučaitei-85 ir kt.), 5 parodos (K. Marukui-95, A. Miltenienei-85 ir kt.), 1 spektaklis („Baltoji skruzdėlytė“), 1 ekskursija (Vaikų literatūros muziejus, Kaunas), 2 susitikimai su rašytojais (I. Bumblauskiene, L. Žutautiene). Skaitymo skatinimo iniciatyvų dalyvių (vaikai, jaunimas, suaugusieji) skaičius – 591. Projekto įgyvendinimo metu įsigytos populiarios knygos, atitinkančios skaitytojų vaikų ir jaunimo poreikius, į biblioteką „sugrąžino“ 12 paauglių, bibliotekoje užregistruotas 31 naujas lankytojas (planuota 20).

2016 m. lapkričio 12-ąją Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centre vyko tradicinė, 8-oji, poezijos popietė ”Ruduo – eilėse, posmai – dainose”. Kasmet, į šią gražią šventę susirenka literatai iš visos Lietuvos. 2016-aisiais sulaukta svečių net iš Lenkijos, Suvalkų lietuvių klubo „Vienybė“, kuriam atstovavo Onutė Virbylienė ir Genutė Pečiulytė. Poezijos popietėje dalyvavo klubai „Varsna“, „Plėviasparniai“, „Jausmų džiazas“, „Verdenė“, „Be rėmų“, „Vieversys“, „Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga“, „Šiaulių rajono literatų asociacija“, „ Židinys“, „Jonvabalis“, „Versmė“, „Vingiorykštė“, „Dubysa“, „Sietynas“, pavieniai literatai iš Šiaulių bei Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos literatės.

Projekto metu glaudžiai bendradarbiauta su Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija, Lietuvos rašytojais.

Projekto rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba.

Koncertinių renginių ciklas „Po kolegijos skliautais“

Rengiantis Kražių kolegijos įkūrimo 400 metų jubiliejui, skirtas projektas Koncertinių renginių ciklas „Po Kolegijos skliautais“ suteikė galimybę Kražių miestelio gyventojams ir Kelmės rajono žmonėms susipažinti su XVII – XVIII a. Kražiuose skambėjusia Baroko epochos muzika.

2016 metais projekto įgyvendinimo etape buvo surengtos ir visuomenei pristatytos  5 profesionaliosios muzikos programos, kurių metu skambėjo Baroko epochos muzika. Koncertines programas atliko: Ona Kolobovaitė (sopranas),  Vytautas Lukočius (dirigentas), Diana Tiškovaitė (sopranas), Fausta Savickaitė (mecosopranas) ir kt.

Projekto rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba.

„Kražių kolegija XVII-XVIII a.“

Projekto tikslas – pasitelkus informacines technologijas ir meną bei remiantis moksliniais tyrimais užtikrinti XVII – XVIII amžiuje klestėjusios Kražių jėzuitų kolegijos aktualizavimą ir sklaidą, gražinant Kražius į Europos žemėlapį tarp kitų XVII – XVIII amžiuje klestėjusių jėzuitų kolegijų.
Projekto įgyvendinimo metu ženkliai suaktyvėjo Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro muziejaus bei jame eksponuojamo, kūrybinių dirbtuvių metu pagaminto, buvusios Kražių jėzuitų kolegijos maketo lankymas. Kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavo ir maketą gamino architektai Aurimas Širvys ir Vytenis Jonas Sinkevičius, archeologas Žygimantas Buržinskas ir kt. Taip pat, projekto metu pagal istorinę ir ikonografinę medžiagą sukurta buvusios Kražių jėzuitų kolegijos pastatų XVII – XVIII a. architektūrinės raidos hipotetinė 3D rekonstrukcija. Kartu su Vilniaus universiteto bibliotekos Retų spaudinių ir Rankraščių skyriais parengta ir liepos 6 – rugpjūčio 21 dienomis Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro muziejuje eksponuota paroda „Kražių kolegija XVII – XVIII a.“, kurioje eksponuoti Kražių jėzuitų kolegijoje dirbusių dėstytojų skaitytų paskaitų rankraščiai bei reti spaudiniai. Suskaitmeninta Kražių kolegijai aktuali informacija, kartu su partneriais surengta konferencija „Jėzuitų kolegijos ir Lietuvos kultūra: Kražių kolegijai – 400 metų“. Konferencijoje pranešimus skaitė svečiai iš Lenkijos – Katarzyna Spurgjasz (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie), Katarzyna Gara (Wyzsza Skola Europejska im. Ks. Jozefa Tischnera w Krakowie) bei Andrea Mariani (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Pranešimus taip pat skaitė Živilė Nedzinskaitė (Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas), Darius Antanavičius, Vilma Žaltauskaitė (Lietuvos istorijos institutas), Jūratė Trilupaitienė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas), Jūratė Petrikaitė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija), Dovilė Čitavičiūtė (Kembridžo universitetas) bei gausus būrys pranešėjų iš Vilniaus universiteto: Viktorija Vaitkevičiūtė (Vilniaus universiteto biblioteka), Irena Katilienė (Vilniaus universiteto biblioteka), Kristina Rutkovska, Milda Kvizikevičiūtė, Brigita Balčiūnaitė bei Liudas Jovaiša.

Projekto rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba.

„Kražių kolegija – mokslo, švietimo ir bendruomenės židinys“

2016 metais Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras įgyvendino projektą „Kražių kolegija – mokslo, švietimo ir bendruomenės židinys“. Projekto tikslas – inicijuoti ir plėtoti Kražių kolegijos, kaip kultūros paveldo objekto atgaivinimą, pažinimą ir sklaidą, grąžinant Kražius į Europos žemėlapį. Projektą finansavo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. Projekto partneris – Architektūros paveldo rekonstrukcija.

Projekto įgyvendinimo metu suorganizuota edukacinė programa „Pasivaikščiojimas po Kolegiją“, kurios dalyviai aplankė buvusią Kražių jėzuitų kolegiją, klausėsi gyvai atliekamos Baroko epochos muzikos, šokių. Edukacinės programos metu pristatytas Kražių jėzuitų kolegijos gyvavimo laikotarpis, jėzuitų veikla, Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro muziejuje saugomos vertybės. Taip pat projekto metu pagaminta 12 stendų (planšetų, 70/100 cm), kuriuose pateikiama Kražių jėzuitų kolegijos („Jėzuitai Kražiuose“, „Jėzuitų švietimo sistema“, „Kita Jėzuitų veikla“) ir Kražių gimnazijos istorija („Edukacinė komisija 1773-1797“, „Karmelitų mokykla 1797-1817“, „Pasaulietinė gimnazija 1817-1825“, „Juodieji broliai“, „Gimnazija ir apskrities mokykla 1825-1831“, „Gimnazija ir apskrities mokykla 1832-1834-1836“, „Gimnazija vadovaujant Antanui Bernhofui 1836-1841“, „Mokinių taisyklės“, „Gimnazijos iškėlimas“).

Projekto rėmėjas – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

X Edukacinė vaikų ir jaunimo teatro stovykla „Collegium“

Projekto įgyvendinimo metu surengta edukacinė vaikų ir jaunimo teatro stovykla, kurioje dalyvavo 21 jaunas žmogus iš 7 Lietuvos mokyklų, 3 studentai iš Vilniaus universiteto, režisierius Andrius Pulkauninkas ir kompozitorius Rytis Šiautkulis.  Surengtos teatro stovyklos metu pastatytas ir visuomenei pristatytas spektaklis „400“, kurio premjera įvyko rugpjūčio 19 d. Kražiuose.

Projekto rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba