M. K. Sarbievijaus kultūros centro misija – išsaugoti ateities kartoms buvusios Kražių jėzuitų kolegijos tradicijas, užtikrinti jų sklaidą ir prieinamumą Lietuvos ir užsienio lankytojams, teikti jiems aukštos kokybės kultūros ir turizmo paslaugas, vystyti edukacinę veiklą ir sudaryti sąlygas kiekvienam piliečiui dvasiškai tobulėti ir turiningai ilsėtis.

 

M. K. Sarbievijaus kultūros centro tikslai:

  • gerinti kultūros, meno, turizmo informacijos paslaugų teikimą vietos, regiono gyventojams bei atvykstantiems turistams;
  • siekti, kad Kražių M.K. Sarbievijaus kultūros centras nuosekliai ir kryptingai puoselėtų Žemaitijos krašto istorines ir kultūrines tradicijas, propaguotų humanizmo ir krikščioniškosios kultūros estetines ir menines vertybes;
  • aktualizuoti Kražių kultūrinį paveldą, plėtoti kultūrinį turizmą, įsijungiant į respublikines programas „Baroko kelias Lietuvoje“, „Vienuolynų kelias“, piligriminio turizmo „Jono Pauliaus II piligrimų kelias“ maršrutus;
  • skatinti tarpkultūrinį dialogą, tarptautinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą;
  • plėsti kultūrinių renginių įvairovę, išlaikyti ir stiprinti savitą kultūros erdvę, turint unikalų ir atpažįstamą identitetą.

 

Nuostatai

Veiklos planai

Ataskaitos

Viešieji pirkimai

Finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos

Darbo užmokestis