ASOCIACIJA „KRAŽIAI“ ĮGYVENDINA VIETOS PROJEKTĄ

Kategorija: Be kategorijos | 0

Asociacija „Kražiai“ įgyvendina vietos projektą Nr. KELM-LEADER-6B-KV-14-7-2021 (42VS-PV-21-1-06932-PR001) ,,Kražių seniūnijos tradicinių renginių puoselėjimas“ pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“.

Projekto tikslas – stiprinti vietos kultūrinį identitetą puoselėjant Kražių seniūnijos tradicijas, kartų bendravimą, pilietiškumą, sveiką gyvenseną ir aktyvų poilsį, sutelkiant vietos ir seniūnijos gyventojus bei visus kraštiečius kultūros savitumo išsaugojimui ir perdavimui ateities kartoms.

Asociacijos „Kražiai“ įgyvendinamas projektas „Kražių seniūnijos tradicinių renginių puoselėjimas“ susidėjo iš 6 tradicinių Kražių seniūnijoje organizuojamų renginių. Pirmasis renginys, turintis didžiules ilgametes tradicijas Kražiuose – Joninės, kurios buvo surengtos ant Medžiokalnio kalno. Čia ąžuolų apsuptyje prisimintos vainikų pynimo tradicijos, ieškota paparčio žiedo, koncertavo mėgėjų meno kolektyvai, vakarą užbaigė populiarios muzikos grupės koncertinis pasirodymas. Mindaugo karūnavimo šventės metu organizuotos įvairios tautiškumą puoselėjančios veiklos ir užsiėmimai, pristatyta poetinė kompozicija pagal J. Marcinkevičiaus „Mindaugas“ (rež. J. Sankauskienė) bei lietuvių autorių muzikos koncertinė programa, dalyvauta pilietinėje akcijoje „Tautiška giesmė aplink pasaulį“. Bendradarbiaujant su Petrališkės gyvenvietės bendruomene ir Karklėnų bendruomene surengtos dvi tradicinės šventės – Petrinių šventė Petrališkėje ir Oninių šventė Karklėnuose. Švenčių metu vietos gyventojai dalyvavo vietos bendruomenių surengtose sportinėse varžybose, klausėsi koncertinių pasirodymų. Surengtoje sporto šventėje „Kražių taurė-2022“ ne tik jaunimas, bet ir įvairaus amžiaus grupių asmenys skatinti sveikai ir aktyviai gyventi bei propaguoti įvairias sporto šakas. Šventės metu surengtos šaškių, smiginio, futbolo, krepšinio ir kt. varžybos, kurių laimėtojams įteikti medaliai bei taurės. Renginių ciklą užbaigė – Šv. Roko atlaidų šventė, kurios metu esami ir buvę kražiškiai, jų giminės bei draugai subūrę galėjo pasidžiaugti atgimstančiu Kražių miesteliu, vykdomų veiklų gausa ir įvairumu. Šventės dalyvius kvietė įvairios pramogos, mugė, buvo galima pajodinėti žemaitukais, parapinėje bažnyčioje vyko ligonių globėjo Šv. Roko atlaidai. Šventę vainikavo žinomiausių atlikėjų koncertinė programa.

Bendra projekto vertė – 10 251,07 Eur, paramos suma – 9 738,00 Eur, Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos 513,07 Eur.