Informacija apie Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro darbuotojų atlyginimus

Vidutinis bruto darbo užmokestis (Eur/mėn.)*

 

Pareigybės 

pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

Vidutinis bruto

darbo užmokestis

per 2017 m.

I ketvirtį, Eur

Vidutinis bruto

darbo užmokestis

per 2017 m.

II ketvirtį, Eur

Vidutinis bruto

darbo užmokestis

per 2017 m.

III ketvirtį, Eur

Vidutinis bruto

darbo užmokestis

per 2017 m.

IV ketvirtį, Eur

Direktorius* 1
Direktoriaus

pavaduotojas*

1
Projektų vadovas* 1
Bibliotekos vedėjas* 1
Muziejaus vedėjas* 1
Meno vadovas* 1
Renginių režisierius* 1
Mėgėjų meno

kolektyvų vadovas*

1
Choreografas* 1
Vyriausiasis

specialistas

3 641,08 612,91 605,98
Ūkio dalies vedėjas* 1
Elektrikas* 1
Valytojas 2 380,00 380,00 380,00
Kiemsargis* 1
Administratorius-

budėtojas*

1

 

*Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (aktualia redakcija) patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 18 punktas, nesutinka, kad informacija apie darbo užmokestį būtų patalpinta interneto svetainėje