Pagrindinis projekto tikslas – skatinti skaitymo įgūdžių ugdymą, propaguoti skaitymą, kelti jo prestižą visuomenėje, kreipiant dėmesį į vaikų ir jaunimo bei suaugusiųjų skaitymo skatinimo kompetencijų didinimą bei akcentuojant Lietuvos rašytojų kūrybą.

Įgyvendinto projekto metu surengta 15 renginių: 6 popietės (Z. Gaižauskaitei-65, M. Valančiui-215, R. Skučaitei-85 ir kt.), 5 parodos (K. Marukui-95, A. Miltenienei-85 ir kt.), 1 spektaklis („Baltoji skruzdėlytė“), 1 ekskursija (Vaikų literatūros muziejus, Kaunas), 2 susitikimai su rašytojais (I. Bumblauskiene, L. Žutautiene). Skaitymo skatinimo iniciatyvų dalyvių (vaikai, jaunimas, suaugusieji) skaičius – 591. Projekto įgyvendinimo metu įsigytos populiarios knygos, atitinkančios skaitytojų vaikų ir jaunimo poreikius, į biblioteką „sugrąžino“ 12 paauglių, bibliotekoje užregistruotas 31 naujas lankytojas (planuota 20).

2016 m. lapkričio 12-ąją Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centre vyko tradicinė, 8-oji, poezijos popietė ”Ruduo – eilėse, posmai – dainose”. Kasmet, į šią gražią šventę susirenka literatai iš visos Lietuvos. 2016-aisiais sulaukta svečių net iš Lenkijos, Suvalkų lietuvių klubo „Vienybė“, kuriam atstovavo Onutė Virbylienė ir Genutė Pečiulytė. Poezijos popietėje dalyvavo klubai „Varsna“, „Plėviasparniai“, „Jausmų džiazas“, „Verdenė“, „Be rėmų“, „Vieversys“, „Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga“, „Šiaulių rajono literatų asociacija“, „ Židinys“, „Jonvabalis“, „Versmė“, „Vingiorykštė“, „Dubysa“, „Sietynas“, pavieniai literatai iš Šiaulių bei Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos literatės.

Projekto metu glaudžiai bendradarbiauta su Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija, Lietuvos rašytojais.

Projekto rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba.