Projekto tikslas – pasitelkus informacines technologijas ir meną bei remiantis moksliniais tyrimais užtikrinti XVII – XVIII amžiuje klestėjusios Kražių jėzuitų kolegijos aktualizavimą ir sklaidą, gražinant Kražius į Europos žemėlapį tarp kitų XVII – XVIII amžiuje klestėjusių jėzuitų kolegijų.
Projekto įgyvendinimo metu ženkliai suaktyvėjo Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro muziejaus bei jame eksponuojamo, kūrybinių dirbtuvių metu pagaminto, buvusios Kražių jėzuitų kolegijos maketo lankymas. Kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavo ir maketą gamino architektai Aurimas Širvys ir Vytenis Jonas Sinkevičius, archeologas Žygimantas Buržinskas ir kt. Taip pat, projekto metu pagal istorinę ir ikonografinę medžiagą sukurta buvusios Kražių jėzuitų kolegijos pastatų XVII – XVIII a. architektūrinės raidos hipotetinė 3D rekonstrukcija. Kartu su Vilniaus universiteto bibliotekos Retų spaudinių ir Rankraščių skyriais parengta ir liepos 6 – rugpjūčio 21 dienomis Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro muziejuje eksponuota paroda „Kražių kolegija XVII – XVIII a.“, kurioje eksponuoti Kražių jėzuitų kolegijoje dirbusių dėstytojų skaitytų paskaitų rankraščiai bei reti spaudiniai. Suskaitmeninta Kražių kolegijai aktuali informacija, kartu su partneriais surengta konferencija „Jėzuitų kolegijos ir Lietuvos kultūra: Kražių kolegijai – 400 metų“. Konferencijoje pranešimus skaitė svečiai iš Lenkijos – Katarzyna Spurgjasz (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie), Katarzyna Gara (Wyzsza Skola Europejska im. Ks. Jozefa Tischnera w Krakowie) bei Andrea Mariani (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Pranešimus taip pat skaitė Živilė Nedzinskaitė (Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas), Darius Antanavičius, Vilma Žaltauskaitė (Lietuvos istorijos institutas), Jūratė Trilupaitienė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas), Jūratė Petrikaitė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija), Dovilė Čitavičiūtė (Kembridžo universitetas) bei gausus būrys pranešėjų iš Vilniaus universiteto: Viktorija Vaitkevičiūtė (Vilniaus universiteto biblioteka), Irena Katilienė (Vilniaus universiteto biblioteka), Kristina Rutkovska, Milda Kvizikevičiūtė, Brigita Balčiūnaitė bei Liudas Jovaiša.

Projekto rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba.