Eil.

nr.

Knygos autorius, pavadinimas Leidimo metai Skyrius Leidinių skaičius
467 Ercmonienė R. Praktinės režisūros abėcėlė 2001 79 1
468 Gifford C. Sporto žinynas.   79 1
469 Hartnoll P. Teatras. 1998 79 1
470 Lietuvių tarybinis dramos teatras. 1987 79 1
471 Lietuvių tarybinis dramos teatras. 1979 79 1
472 Lingys J. Lietuvių šokių pynė 1 1978 79 1
473 Lingys J. Lietuvių šokių pynė 2 1979 79 1
474 Lingys J. Lietuvių šokių pynė 3 1980 79 1
475 Maknys V. Lietuvių teatro raidos bruožai 1979 79 1
476 Mcamanners H. Žygeivio vadovas. 1999 79 1
477 Parkinson D. Kino istorija. 1999 79 1
478 Pasodinome liepelę III. 1980 79 1
479 Radzevičius A. Teatrinio gyvenimo etiudai 1983 79 1
480 Rutkutė D. Aktorius teatro veidrodyje 1989 79 1
481 Sakalauskas T. Monologai. 1981 79 1
482 Slidinėjimas. 2005 79 1
483 Šabasevičienė D. Teatro piligrimas. 2007 79 1
484 Šokiai ir rateliai. 1989 79 1
485 Vaitiekūnas R. Opera, meile mano. 1999 79 1