Eil.

nr.

Knygos autorius, pavadinimas Leidimo metai Skyrius Leidinių skaičius
250 1941-1952 metų Lietuvos tremtiniai. 1993 3 1
251 Černiakas J. Penki slaptojo karo šimtmečiai 1995 3 1
252 Elias N. Rūmų dvaro visuomenė 2004 3 1
253 Kultūrinė emigracija 2007 3 1
254 Leninas.Leninizmas.Lietuva. 1987 3 1
255 Lietuva Kovo 11 2010 3 1
256 Lietuva. Kovo 11. 2006 3 1
257 Lietuviškojo europietiškumo raida. 2006 3 1
258 Lietuvos Katalikų bažnyčios kronika XI tomas 1997 3 1
259 Maimonas S. Gyvenimo istorija 2004 3 1
260 Nisbet R. Sociologijos tradicija. 2000 3 1
261 Ozolas R. 2001-ieji Lietuva 2002 3 1
262 Ozolas R. 2002-ieji Lietuva 2003 3 1
263 Ozolas R. 2003-ieji Lietuva 2004 3 1
264 Ozolas R. Lietuva 1990-1993 2008 3 1
265 Pitersas T. Menedžerio knyga. 1991 3 1
266 Profesijos vadovas. 2005 3 1
267 Reischauer E. Japonai šiandien. 1996 3 1
268 Sąjūdis ir dabartis 2004 3 1
269 Slapšinskas V. Laisvės vytis 1999 3 1
270 Suslavičius A. Socialinė psichologija. 2006 3 1