Eil.

nr.

Knygos autorius, pavadinimas Leidimo metai Skyrius Leidinių skaičius
426 Augūnas Romualdas. 1998 75 1
427 Baranauskas M. Mūsų šeima. 1986 75 1
428 Baranauskas M. Vaikų pasaulis. 1982 75 1
429 Bulhak J. Šviesos estetika. 2008 75 1
430 Bulhak J. Vaikystės metų kraštas. 2008 75 1
431 Cukermanas. 2005 75 1
432 Čekanauskas V.E. Piešiniai/Koplyčios 2007 75 1
433 Daly T. Skaitmeninės fotografijos paroda 2004 75 1
434 Dichavičius R. Vizijos. 2006 75 1
435 Drėma V. Pranciškus Smuglevičius. 1973 75 1
436 Ex Libris. Mikalojaus Daukšos „Postilei“ 400 1999 75 1
437 Fotografas Chaimas Kaplanskis. 2007 75 1
438 Igoingars Hjartan.   75 1
439 Kaunas photo. Laaisvę fotografijai. 2008 75 1
440 Kaunas photo’07 2007 75 1
441 Krasauskas Stasys. 1980 75 1
442 Kunčius A. Susitikimai. 1984 75 1
443 Lietuvių dailės menas. 1968 75 1
444 Lietuvos fotografija 2007 75 1
445 Lithuanian and Australian.   75 1
446 Morkūnas Kazys. 1984 75 1
447 Narušytė A. Nuobodulio estetika Lietuvos fotografijoje 2008 75 1
448 Navickas Feliksas. Scenografija. 2002 75 1
449 Paveikslas ir knyga. 2002 75 1
450 Požerskis R. Atminties sodai. 2005 75 1
451 Pranciškus Smuglevičius ir jo epocha 1997 75 1
452 Stankūnienė M.B. Lietuvai dovanoti kūriniai 1996 75 1
453 Širkaitė J. Dailininkė Sofija Romerienė 2005 75 1
454 Vščiūnas Albertas. 2006 75 1
455 Willberg H.P. Pagalba tipografams. 2006 75 1
456 XIX-XX a. Lietuvos dailė 2000 75 1