Eil.

nr.

Knygos autorius, pavadinimas Leidimo metai Skyrius Leidinių skaičius
227 Baltų religijos ir mitologiniai šaltiniai 2001 2 1
228 Bhagavatam S. Pirmoji giesmė 1994 2 1
229 Heaster D. Biblijos pagrindai. 1996 2 1
230 Hubbard L. Darbo problemos. 2009 2 1
231 Hubbard L. Dianetika. 2009 2 1
232 Hubbard L. Dianetika. Mokslo evoliucija 2009 2 1
233 Hubbard L. Dianetika. Pirminė teisė 2009 2 1
234 Hubbard L. Kelias į laimę. 2009 2 1
235 Hubbard L. Savianalizė. 2009 2 1
236 Hubbard L. Scientologija. Mąstymo pagrindai 2009 2 1
237 Hubbard L. Scientologija.Naujas požiūris į gyvenimą 2009 2 1
238 Kezytė E. Esame nanaudingi tarnai. 2001 2 1
239 Kleino D. naujos giesmju knygos. 2009 2 1
240 Krikščionybės kronika. 1999 2 1
241 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios 1. 1980 2 1
242 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios 2. 1982 2 1
243 Lietuvos katalikų bažnyčios. 1993 2 1
244 Motuzas A. Lietuvos Kalvarijų kryžiaus kelių istorija 2003 2 1
245 Naujasis testamentas ir psalmai. 1992 2 1
246 Petkus V. Vilniaus arkikatedros bazilikos koplyčios 1994 2 1
247 Pogrindžio kunigų seminarija 2002 2 2
248 Šenavičienė I. Dvasininkija ir lietuvybė 2005 2 1
249 Tismaneanu V. Išsivadavimo fantazijos 2003 2 1