Eil.

nr.

Knygos autorius, pavadinimas Leidimo metai Skyrius Leidinių skaičius
457 Dainuoj zuikis, dainuoj lapė. 2004 78 1
458 Geniušas R. Dirigavimas ir Lietuvos dirigentai 1973 78 1
459 Gili gili upelė 2005 78 1
460 Karosas A. Pirmieji Lietuvos daininkai 1992 78 1
461 Landsbergis V. Česlovo Sasnausko gyvenimas 1980 78 1
462 Lietuvių liaudies dainynas XIX 2005 78 1
463 Lietuvių liaudies dainynas XVI 2002 78 1
464 Lietuvių liaudies dainynas XX 2007 78 1
465 Padarykit aslužėj ruimužį… 1996 78 1
466 Tumėnienė N. Petras Kalpokas. 1983 78 1