Eil.

nr.

Knygos autorius, pavadinimas Leidimo metai Skyrius Leidinių skaičius
209 Antoniou J. Miestai seniau ir dabar. 2004 0 1
210 Fustek. Mažųjų enciklopedija. 1998 0 1
211 Kleras. Senovės Graikija. 1995 0 1
212 Le Goff. Europos istorija papasakota jaunimui 2000 0 1
213 Lietuvos dailės muziejus. Metraštis Nr. 5 2002 0 1
214 Medicina. 1995 0 1
215 Nekrašius J. Dailininkas Gerardas Bagdonavičius ir ekslibrisai 1998 0 1
216 Pramogos. 2005 0 1