Eil.nr. Knygos autorius, pavadinimas Leidimo metai Skyrius Leidinių skaičius
509 Abukevičius R. Vaizdingo garso formavimas ir lavinimas 2006 82.09 2
510 Areška V. Kumelė vardu Emilija. 2006 82.09 1
511 Atbėga elnias devyniaragis. 1986 82.09 1
512 Basanavičius J. Rinktiniai raštai. 1970 82.09 1
513 Biržiška V. Aleksandrynas I. 1960 82.09 1
514 Biržiška V. Aleksandrynas II. 1963 82.09 2
515 Biržiška V. Aleksandrynas III. 1965 82.09 2
516 Bučys A. Seniausioji lietuvių literatūra 2009 82.09 1
517 Daujotytė V. Literatūros filosofija. 2001 82.09 1
518 Gineitis L. Lietuvių literatūros istoriografija 1982 82.09 1
519 Gudaitis L. Teisybė daugiaveidė. 1998 82.09 1
520 Ir aš esu… 1996 82.09 1
521 Jastrumas M. Adomas Mickevičius. 1965 82.09 1
522 Katinienė B. Atodangų vasara. 2002 82.09 1
523 Kavolis V. Moterys ir vyrai Lietuvių kultūroje 1992 82.09 1
524 Korsakas K. Literatūros praeitis. 1983 82.09 1
525 Kubilius V. Literatūra istorijos lūžyje 1997 82.09 1
526 Kubilius V.Lietuvių literatūra ir pasaulinis literatūros procesas 1983 82.09 1
527 Lankutis J. Lietuvių dramaturgijos 1979 82.09 1
528 Lankutis J. Monografiniai etiudai. 1987 82.09 1
529 Lietuviško žodžio atgarsiai. 1979 82.09 1
530 Lietuvių literatūros istorija I. 1979 82.09 1
531 Lietuvių literatūros istorija II. 1982 82.09 1
532 Lietuvių literatūros istorija XIX 2001 82.09 1
533 Literatūra ir kalba XV. 1978 82.09 1
534 Literatūra ir kalba XXI. 1990 82.09 1
535 Mačiūnas V. Rinktiniai raštai. 2003 82.09 1
536 Maingueneau D. Literatūros kūrinio kontekstas 1998 82.09 1
537 Merkys V. Simonas Dakantas. 1972 82.09 1
538 Montvila Vyt. Literatūros moksle ir kritikoje 1982 82.09 1
539 Morlino M. traktatas. 2008 82.09 1
540 Moteris su lauko gėlėmis. 2003 82.09 1
541 Narbutas S. Lietuvos renesanso literatūra 1997 82.09 1
542 Nauckūnaitė Z. Teksto komponavimas 2002 82.09 1
543 Neramios šviesos pasauliai. 1976 82.09 1
544 Pagrindinės moderniosios literatūros gairės 2000 82.09 1
545 Palilionis P. Svajojęs gražų gyvenimą 2001 82.09 1
546 Perkūno Jokūbo traktatas. 2008 82.09 1
547 Poetika ir literatūros estetika. 1978 82.09 1
548 Radauskas H. Apie kūrybą ir save. 1994 82.09 1
549 Radvanas J. Raštai 2009 82.09 1
550 Raila B. Kodėl antraip 1991 82.09 1
551 Rašytojas pokario metais. 1991 82.09 1
552 Ršytojas ir cenzūra. 1992 82.09 1
553 Sruoga B. Mūsų atsiminimuose. 1996 82.09 1
554 Sventickas V. Alfonso Maldonio lyrika 1985 82.09 1
555 Šiandieno pasaulis ir literatūra. 1989 82.09 1
556 Šliūpas J. Rinktiniai raštai. 1977 82.09 1
557 Tada kai žuvom dėl tėvynės 1996 82.09 1
558 Tapinas L. Imk, klajokli, žibintą vilties 2000 82.09 1
559 Terakopianas L. Mykolas Sluckis. 1987 82.09 1
560 Trimonis R. Vladas Grybas. 1989 82.09 1
561 Ulčinaitė E. Lietuvos baroko literatūra 1997 82.09 1
562 Velička D. Kūrybinis palikimas kovojančiai tautai 2009 82.09 1
563 Venclova T. Manau, kad… 2000 82.09 1
564 Zurcher Ch. Lietuvių avangardo pavasaris 1998 82.09 1
565 Žemaitijos premijos laureatai. 1998 82.09 1
566 Žmogus- žvaigždė. 1987 82.09 1