Eil.

nr.

Knygos autorius, pavadinimas Leidimo metai Skyrius Leidinių skaičius
595 153 įdomiausi Lietuvos miesteliai. 2010 908 1
596 Abelkis P. Žemaičių krikštas.   908 1
597 Ad fontes.Studijų avaitės giesmynas. 2009 908 1
598 Aitvarai. 11 2001 908 2
599 Aitvarai. 3 dalis. 1992 908 1
600 Aitvarai. 7 dalis. 1997 908 1
601 Aitvarai.1 dalis. 1990 908 2
602 Aitvarai.5 dalis. 1996 908 2
603 Aitvarai.8 dalis. 1998 908 1
604 Aleksandravičius E. Prieš aušrą. 1990 908 1
605 Antriejo Povilo Višinskio skaitymai. 1992 908 1
606 Archaeologia Lituana I. 1999 908 1
607 Archaeologia Lituana II. 2001 908 1
608 Archaeologia Lituana III. 2002 908 1
609 Archaeologia Lituana IV. 2003 908 1
610 Archaeologia Lituana IX. 2008 908 1
611 Archaeologia Lituana V. 2004 908 1
612 Archaeologia Lituana VI. 2005 908 1
613 Archaeologia Lituana VII. 2006 908 1
614 Archaeologia Lituana VIII. 2007 908 1
615 Biržinytė R. Taip lengva. 2006 908 1
616 Biržinytė R. Takas į vienkiemį. 1990 908 1
617 Biržinytė R.Tenai, už Kražantės. 1993 908 1
618 Bulzgis S. Turistinė Šiaurės Lietuva. 2004 908 1
619 Buzienė D. Pagryžuvis. 2001 908 1
620 Feigelmanas N. Lietuvos inkunabulai. 1975 908 1
621 Garbenienė J. Karklėnų senovės atsp 2006 908 1
622 Garbenienė J. Sielos žaizdos. 2008 908 1
623 Gaupšienė J. Gyvenimo spalvos. 2005 908 1
624 Gečas J. Tik blaivi tauta gali išlikti. 1990 908 1
625 Gyvenimas kaip vėjo gūsis 1991 908 1
626 Gyvoji tėviškės istorija. 2006 908 2
627 Grickevičius A. Vilniškė popiežiškoji seminarija 2008 908 1
628 Grickevičius V. Dešimt kalių iš Vilni 1972 908 1
629 Gučas R. Lietuvos vargonai. 2009 908 1
630 Įkvėpimo žemė. 2008 908 1
631 Imago Lithuaniae. 2002 908 1
632 Iš tėviškės rankų.   908 1
633 Jautakienė O. Kelmė. 2006 908 1
634 Jonynas A. Laimės ratas. 1965 908 1
635 Jucevičius L.A. Raštai. 1959 908 1
636 Jungtys. 2006 908 1
637 Jungtys. 2009 908 1
638 Juška A. Lietuviškos dainos III tomas. 1954 908 1
639 Juška A. Lietuviškos svotbinės da II t. 1955 908 1
640 Kai milžinai gyveno. 1969 908 1
641 Kaliuškevičius B. Lietuvos knygnešiai 2004 908 1
642 Kalvaitis Vl.(Ne) nusipelnęs… 1999 908 1
643 Kalvaitis Vl.Kolega įsiūlė… 1997 908 1
644 Kalvaitis Vl.Svečias iš Magadano. 2008 908 1
645 Kalvaitytė V.Deivės Medeinės kalva. 2000 908 1
646 Karpienė Z. Ant žemės rando. 2007 908 1
647 Kavaliauskas M. A portrait of Kražiai. 2002 908 1
648 Kavaliauskas M. Kražių portretas 2009 908 1
649 Kelmės dekanato bažnyčios ir vienuolynai 2008 908 1
650 Kelmės kraštas. 1997 908 1
651 Kelmės kraštas. 2004 908 1
652 Kirkienė G. LDK politikos elito galingieji 2008 908 1
653 Klajumienė D. Tapyti altoriai XVIIIa.- 2006 908 1
654 Klapatauskas Z. Pašilės kraštas. 2007 908 1
655 Kova prieš įkalintą žodį. 2004 908 1
656 Kraštotyra 12. 1981 908 1
657 Kraštotyra 18. 1984 908 1
658 Kraštotyra. 1969 908 1
659 Kraštotyra. 1970 908 1
660 Kraštotyra. 1978 908 1
661 Kražiai amžių sandūroje. 2005 908 1
662 Kražiai. 1993 908 3
663 Kražių keliais 1978 908 4
664 Kražių mokyklai 375 metai.   908 1
665 Kražių skerdynės. 1993 908 2
666 Krivaitė. Vitadonija. 2006 908 1
667 Kudaba Č. Kalvotoji Žemaitija. 1972 908 1
668 Kviečia Kelmės kraštas. 1995 908 1
669 Laisvės kovų aukos pietų žemaitijoje. 1998 908 1
670 Liauksminas Ž. Ars et praxis musica. 1977 908 1
671 Liauksminas Ž. Raštai 2004 908 1
672 Lietuvos istorijos įvairenybės 1 dalis 2003 908 1
673 Lietuvos istorijos įvairenybės 2 dalis 2004 908 1
674 Lietuvos jėzuitų teatras: XVI- XVIII 2008 908 1
675 Lietuvos piliakalnių legendos 2007 908 1
676 Lietuvos valstybės kūrėjai. XVI- XIX 2006 908 1
677 Lietuvos vienuolynai. 1998 908 1
678 Lituanistica 4(40) 1999 908 1
679 Maksimaitienė O.Lietuvių istorinės geografijos bruožai 1991 908 1
680 Marcinkevičius J. Kražių skerdyn 2 t. 1990 908 1
681 Marcinkevičius J. Kražių skerdynės.   908 1
682 Marcinkus J. Tą vasarą. 1986 908 1
683 Markevičius A. Lobių kalnas. 1977 908 1
684 Mažvydas M. Pirmoji lietuviška kn 1974 908 1
685 Merkys V. Motiejus Valančius. 1999 908 1
686 Michelbertas M. Kuršių pilkapynas. 2009 908 2
687 Michelbertas M. Pajuosčio pilkap. 2004 908 1
688 Michelbertas M.Akmenių ir Perkūniškės pilkapiai 2006 908 1
689 Michelbertas M.Paragaudžio pilkapynas 1997 908 1
690 Miltenienė A. Metų vėrinys. 1994 908 1
691 Miškinis A. Vakarų Lietuvos miestai 2004 908 1
692 Motuzas A. Katalikų liaudies pamaldumo praktika Lietuvoje 2005 908 1
693 Motuzas A. Kelmės krašto katalikiška etninė kultūra 2007 908 1
694 Mūsų kraštas 1(4). 1994 908 1
695 Mūsų kraštas 1(8). 1996 908 1
696 Mūsų kraštas 11. 1999 908 1
697 Mūsų kraštas 2(3). 1993 908 1
698 Mūsų kraštas 2(5). 1994 908 1
699 Mūsų kraštas 2(7). 1995 908 1
700 Nezabitauskas K. Naujas mokslas skaitymo 1996 908 1
701 Officium romanum. 2009 908 1
702 Pavasario žingsniai 1983 908 1
703 Petrulienė G. Rudens vaivorykštė.   908 2
704 Pirmasis knygų apie indėnus vertėjas   908 1
705 Plačenis K. Pavasario pranašas. 1978 908 1
706 Plečkaitis R. Feodalizmo laikotarpio filosofija 1975 908 1
707 Plečkaitis R. Lietuvos filosofijos istorija 2004 908 1
708 Prašmantaitė A. Žemaičių vyskupas 2000 908 1
709 Prozos aruodai. 2007 908 1
710 Puzaras P. Vyskupo Motiejaus Valančiaus pastoralinė veikla 1992 908 1
711 Ramanauskaitė J. Kakarykalnio aidai 1996 908 1
712 Ramanauskaitė J. Neklystanti konstitucija 2004 908 1
713 Rimulaitytė T. Pajauskim stebuklą. 1999 908 1
714 Sarbievijus M. K. Poetica 2009 908 1
715 Sedelskytė O. Užuožerių Antaniukas 1967 908 1
716 Senovės Lietuvos raštija. 2006 908 1
717 Simonaitytė I. Aukštųjų Šimonių likimas 1984 908 1
718 Slavočinskis S.M. Giesmės. 1958 908 1
719 Stančiauskaitė V. Dialogai. 2006 908 1
720 Stanevičius S. Dainos Žemaičių 1999 908 1
721 Stankienė I. Gyvenimas eina. 2004 908 1
722 Stankienė I. Sušildysiu likimą aš delne 2005 908 1
723 Strazdas A. Raštai. 1957 908 1
724 Šiauliai: miesto istorija, dabartis 1998 908 1
725 Šiaulių krašto kalendorius 1998 908 1
726 Šiaulių varpai. 21 2006 908 1
727 Šimkūnas V. Molykai. 1993 908 1
728 Šinkūnaitė L. XVII a. Radvilų portretai 1993 908 1
729 Šventa žemaičių žemė. 1998 908 1
730 Tytuvos kraitelė. 1996 908 1
731 Vaicekauskas M. Valančius   908 1
732 VairasK.Kunigas maištininkas. 1967 908 1
733 Vaižgantas. Raštai. 2002 908 1
734 Valančius M. Mikė Melagėlis. 1980 908 1
735 Valančius M. Raštai 1 2001 908 1
736 Valančius M. Raštai 2 2003 908 1
737 Valančius M. Raštai 3 2006 908 1
738 Valančius.   908 1
739 Vanagas V. Antanas Strazdas.1968 1968 908 1
740 Vilniaus akademija ir Lietuvos jėzuitai 2002 908 2
741 Vilniaus jėzuitų kolegijos dienoraštis 2004 908 1
742 Vilniaus Universiteto bibliotekos palfotipai 2003 908 1
743 Viržintas I. Gaidžio lauko trobelė. 2001 908 1
744 Viržintas I. Susitikimas per jonines. 1999 908 1
745 Vyšniauskienė- Miltenienė A. Gyvenimo upė 1996 908 1
746 Vyšniauskienė- Miltenienė A. Kalmės krašto padangėje 2005 908 2
747 Vladimirovas L. Apie knygas 200 908 1
748 XVI-XIX portretai 2006 908 1
749 XXV liaudies meno šventė Kelmėje. 2005 908 1
750 Žemaičių praeitis 1. 1990 908 1
751 Žemaičių praeitis 2. 1993 908 1
752 Žemaičių praeitis 8. 1998 908 1
753 Žemaičių žemė. Šatrijos Raganos kelias 1997 908 3
754 Žemaitės premijos laureatai. 1998 908 1
755 Žemaitės skaitymai. 2008 908 1
756 Žemaitijos dvarai 2006 908 1
757 Žiburys sielų balangėj. 1998 908 1