Eil.

nr.

Knygos autorius, pavadinimas Leidimo metai Skyrius Leidinių skaičius
486 Balkevičius J. Lietuvių kalbos preditalinių konstrukcijų sintaksė 1998 80 1
487 Bernadišienė P. Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo pagrindai 2003 80 1
488 Buivydienė R. Vedybų giminystės pavadinimai 1997 80 1
489 Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. 1972 80 1
490 Dainuojamosios tautosakos klausimai 1968 80 1
491 Grigas N. Lietuvių kalbos rašybos žodynas mokykloms 1974 80 1
492 Kalbos kultūra.55 1988 80 1
493 Kalbos kultūra.56 1991 80 1
494 Kalbos kultūra.57 1989 80 1
495 Kalbos kultūra.58 1990 80 1
496 Kalbos kultūra.59 1990 80 1
497 Kalbos kultūra.60 1991 80 1
498 Kalbos kultūra.61 1991 80 1
499 Kaulakienė A. Kalbininkų patarimai 2007 80 1
500 Lietuvių kalbos kultūra. 2006 80 1
501 Lietuvių kalbos tarmės. 1970 80 1
502 Lietuvių kalbos žodynas XI. 1981 80 1
503 Lietuvių kalbos žodynas XII. 1981 80 1
504 Mažiulis V. Baltų ir kitų indo 1970 80 1
505 Paulauskas J. Lietuvių kalbos frazeologijos žodynas 1977 80 1
506 Radzevičienė S. Mokomoji švedų kalbos gramatika 2008 80 1
507 Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorija V 1992 80 1
508 Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorija VI 1994 80 1