Eil.nr. Knygos autorius, pavadinimas Leidimo metai Skyrius Leidinių skaičius
567 Gimbutienė M. Senoji Europa. 1996 9 1
568 Juknaičiai. 1986 9 1
569 Kudaba Č. Kalvotoji aukštaitija 1988 9 1
570 Lietuvos energetika III 2004 9 1
571 Lietuvos istorija I tomas. 2005 9 1
572 Michelbertas M. Kuršių pilkapynas. 2009 9 1
573 Poška A. Nuo Baltijos iki Bengalijos. 2002 9 1
574 Stankūnienė M.B. Vieškelis mano dienų 1999 9 1
575 Vilniaus miesto istorija. 1972 9 1