Eil.

nr.

Knygos autorius, pavadinimas Leidimo metai Skyrius Leidinių skaičius
190 Ar žinai. 2003 0 1
191 Bell. Kapitalizmo kultūriniai prieštaravimai 2003 0 1
192 Dilytė D. Amžinoji Roma. 1998 0 1
193 Dilytė D. Heladės šviesa. 1994 0 1
194 Gasparovas. Su skydu ir už skydo. 2004 0 1
195 Iš Lietuvių kultūros istorijos I 1958 008 1
196 Iš Lietuvių kultūros istorijos II 1959 008 1
197 Iš Lietuvių kultūros istorijos III 1961 008 1
198 Jablonskis. Lietuvių kultūra ir jos veikėjai 1973 0 1
199 Kavolis. Civilizacijų analizė. 1998 0 1
200 Klaipėdos rajono kultūros paveldas. 2007 0 1
201 Kultūra ir istorija. 1996 0 1
202 Lyčių samprata tradicinėje kultroje. 2005 0 1
203 Masionienė B. Baltijos tautos. 1996 0 1
204 Premijų ir garbės vardų laureatai. 1988 0 1
205 Šimėnas V. Etnokultūriniai procesai. 2006 0 1
206 Tobulėjimo kelias 2005 030 1
207 Žmogaus samprata tradicinėje kultūroje 2005 0 1
208 Žukas S. Pirmoji lietuviška knyga ir jos kultūrinis kontekstas 1995 0 1