Eil.

nr.

Knygos autorius, pavadinimas Leidimo metai Skyrius Leidinių skaičius
389 Bažnyčia Lietuvoje. 1987 72 1
390 Bomblauskas J. Žemaitijos tradicinė kaimo architektūra   72 1
391 Ciplijauskas Vytautas. 1981 72 1
392 Jankevičienė A. Aušros vartų Švč. Marijos Gailestingumo paveikslas 1997 72 1
393 Jankevičienė A. Lietuvos medin sakralinė architektūra 2007 72 1
394 Jankevičienė A. Lietuvos medinės bažnyčios, koplyčios ir varpinės 2007 72 1
395 Jankevičienė A. Lietuvos mūrinės koplytėlės 2004 72 1
396 Jankevičienė A. Viešvėnai: istorija ir dailės paminklai 2003 72 1
397 Jankevičienė A. Žemaičių medinių bažnyčių architektūra 1996 72 1
398 Jurginis J. Istorija ir kultūra. 1984 72 1
399 Kitkauskas N. Vilniaus arkikatedros požemiai 1994 72 1
400 Kitkauskas N. Vilniaus pilys. 1989 72 1
401 Lietuvių liaudies menas. 1957 72 1
402 Lietuvių liaudies menas. 1965 72 1
403 Lietuvos architektai. 2002 72 1
404 Lietuvos bažnytinis menas 2007 72 1
405 Naujoji Lietuvos architektūra. 1982 72 1
406 Plateliai, Bežoras, Gintališkė 2005 72 1
407 Plungė, Kuliai, Stalgėnai 2004 72 1
408 Rimantas J. Petras Rimša pasakoja. 1964 72 1
409 Tytuvėnų Bernardinų bažnyčia ir vienuolynas 2004 72 2
410 Vilnius- baroko miestas. 2006 72 1