Tradicijų puoselėjimas Kražių seniūnijoje

Kategorija: Be kategorijos | 0

Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras šiais metais įgyvendino projektą „Tradicijų puoselėjimas Kražių seniūnijoje“ pagal VPS priemonės “Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas” veiklos sritį „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1. Partneris – Kelmės rajono savivaldybė.

Pagrindinis įgyvendinamo projekto tikslas – saugoti ir puoselėti vietos gyventojų tautinį, kultūrinį tapatumą išsaugant ilgametes krašto tradicijas ir perduodant jas jaunajai kartai.

Projekto metu įsigyti Žemaitijos regiono vaikų ir jaunuolių tautiniai kostiumai, armonika ir kontrabosas, parengta Kražių krašto autentiška, tarmiška programa, kuri pristatyta Kražių Ž. Liauksmino gimnazijos moksleiviams bei “Nacionalinės ekspedicijos” dalyviams. Taip pat sudalyvauta Kelmės meno šventėje bendruomenių kiemelyje ir Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurse „TRAMTATULIS“, kur rajoniniame ture pasakoriai tapo laureatais ir atstovavo rajoną regioniniame ture Telšiuose.

Informacija ir nuotraukos Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro