PAGERBIANT TIKĖJIMO GYNĖJUS, MININT 127 KRAŽIŲ SKERDYNIŲ METINES, SEKMADIENĮ – LAPKRIČIO 22 D. 13 VAL. KRAŽIŲ BAŽNYČIOJE BUS AUKOJAMOS ŠVENTOSIOS MIŠIOS.

– Klebonas mons. Gintas Sakavičius –