Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centro muziejus

 

Šiandien Kražiuose veikiančio muziejaus pamatai pradėti lipdyti 1966 m., kuomet švenčiant Kražių vidurinės mokyklos 350 metų jubiliejų, mokyklos mokytojų kolektyvas parengė ekspoziciją „Kražių mokyklos kelias“. Nuo 1969 m. įkuriamas mokyklos muziejėlis, kuris dar po 7 metų perkeliamas į Kražių kolegijos pastatą, bet čia jis veikė neilgai. Prakiurus kolegijos stogui, neatitinkant saugumo reikalavimų, muziejus buvo uždarytas. 1987 m. su tais pačiais eksponatais įkuriamas muziejus naujose patalpose – buvusiame apylinkės pastate. Šiame pastate Kražių kraštotyros muziejus veikė iki 2008 m.

2008 m. restauravus buvusios Kražių kolegijos pastatą, duris lankytojams atvėrė daugiafunkcinis Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras. Į naujas patalpas perkeltas ir senasis muziejus.

Atrestauruotame kolegijos pastate įsikūrusiame muziejuje galima plačiau sužinoti apie Kražių miestelio bei jėzuitų įkurtos kolegijos istoriją.

 

 

EKSPOZICIJOS

Muziejuje nuolat veikiančios ekspozicijos:

 

  • KRAŽIŲ MIESTELIO URBANISTINĖ RAIDA

 

 

 

 

 

 

Čia atskleidžiama Kražių miestelio priešistorė, miestelio urbanistinė raida, jo plėtra, gatvių tinklo formavimasis, svarbiausių miestelio statinių gyvavimo ir sunykimo istorija. Visa tai atskleidžia įvairios pastatų bei sklypų schemos, foto nuotraukų kopijos. Taip pat eksponuojama ir keletas skirtingų laikotarpių archeologinių radinių.

 

  • KRAŽIŲ JĖZUITŲ KOLEGIJA (1616 – 1773)

Šioje ekspozicijos dalyje glaustai atskleidžiamas jėzuitinis Kražių kolegijos laikotarpis. Lankytojai gali susipažinti su stende eksponuojama Kražių jėzuitų kolegijos plano kopija, iliustruojančia XVIII a. kolegijos teritorijos užstatymą. 1747 m. planas užfiksavo kolegiją jos klestėjimo laikotarpiu. Taip pat šioje celėje eksponuojami kokliai, plytos bei įvairių indų liekanos, rastos kolegijos archeologinių tyrinėjimų metu (ši ekspozicijos dalis dar nėra visiškai įrengta).

 

  • VILNIAUS UNIVERSITETINĖ KRAŽIŲ GIMNAZIJA (1817 – 1844)

Čia atskleidžiamas Kražių gimnazijos, garsėjusios aukštu mokslo lygiu, laikotarpis. Ekspozicijoje lankytojai gali susipažinti su daug iškilių asmenybių, čia mokytojavusių – Motiejus Valančius, ir mokslus „krimtusių“ – Simonas Stanevičius, Aleksandras Fromas-Gužutis, Antanas Strazdas, Liudvikas Adomas Jucevičius, Jurgis Pliateris, Jonas Zenkevičius ir kt.

 

  • KRAŽIŲ SKERDYNĖS

Šia tema įrengtoje celėje lankytojai gali susipažinti su medžiaga, pasakojančia apie vieną kraupiausių įvykių mūsų istorijoje. Čia eksponuojama kai kurių Kražių skerdynių dalyvių foto kopijos, galima susipažinti su kražiškių, kurie buvo atiduoti teismui, sužeisti bei nužudyti, sąrašais.

 

  • KRAŽIŲ ISTORIJA NUO 1918 M. 

Šia tema įrengtoje celėje galima išvysti medžiagą, atskleidžiančią Kražių miestelio istoriją nuo 1918 m. iki dabar. Stenduose eksponuojamos foto nuotraukos, pasakojančios apie Kražių „Žiburio“ gimnaziją, veikusią 1919 – 1936 m., jos mokytojus, mokinius, tarpukaryje veikusias įvairias jaunimo ir politines organizacijas, ūkinį ir kultūrinį miestelio gyvenimą, Antrojo pasaulinio karo laikotarpiu patirtas nelaimes, sovietinę ir nacių okupacijas, pokario rezistenciją, partizanus, tremtinius… Čia galima sužinoti ir apie Kražių istoriją po Nepriklausomybės atgavimo. Vitrinose eksponuojami vertingi tarpukario laikotarpio vadovėliai ir knygos, pinigai bei eksponatai, menantys Antrąjį pasaulinį karą, sudėtingą partizanų, politinių kalinių bei tremtinių gyvenimą.

 

  • JOTVINGIŲ KRYŽIAUS RITERIŲ ORDINAS (1487-2010)

 

 

 

 

 

 

Lankytojai čia gali susipažinti su Jotvingių kryžiaus riterių ordino, įkurto Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, sudaryto iš kilmingųjų Lietuvos šeimų, pasitraukusių iš Jotvingių žemių, istorija. Jotvingių kryžiaus riterių ordino paslaptys guli „suslėgtos“ įspūdingoje čia eksponuojamoje geležinėje knygoje.

 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA

Ekskursijos užsakomos iš anksto, telefonu 8 (427) 58155, +370 616 06043