~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kražiai – didingą istoriją ir gilią praeitį menantis miestelis – su  aplink esančiais kaimais ir  vienkiemiais sudaro  parapiją.

Kražių parapiją administruoja vyskupo paskirtas (nuo 2015 07 24)  klebonas – monsinjoras Gintas Sakavičius (1965 04 30).  Parapija priklauso Kelmės dekanatui, o šis Šiaulių vyskupijai.

Visoje Kražių parapijoje yra apie 2000 Romos katalikų.

Per metus aplankoma apie 770 šeimų.

                                                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~