KRAŽIŲ MOTIEJAUS KAZIMIERO SARBIEVIJAUS KULTŪROS CENTRO NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS DARBO GRAFIKAS 2020 METAI

Vadovas -Jūratė Sankauskienė
tel. 861026518,el.p. juratesankauskiene@gmail.com
Vaikų skaičius - 24
Užsiėmimai vyksta:
1. Gr. Trečiadieniais 13.00 – 14.00 val.
       Ketvirtadieniais 12.00 – 13.00 val.
Kražių Ž. Liauksmino gimnazijos patalpose II arba III aukštuose. Dariaus ir Girėno g. 2, Kražiai, Kelmės r., 
2. Gr. Ketvirtadieniais 14.00–16.00 val.
Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras, Kolegijos g.5, Kražiai, Kelmės raj. (II aukštas)
Vadovas - Lina Kasparaitė,
tel. nr. 861826838
el. p. liniuxxxx@gmail.com
Vaikų skaičius - 7
Užsiėmimai vyksta:
Trečiadieniais 15.00 – 17.00 val.   
Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras Kolegijos g.5, Kražiai, Kelmės raj. (1 aukšte)
Vadovas - Renata Norvaišienė,
tel. nr. 861289913
el. p. renatalegeckyte@gmail.com
Vaikų skaičius - 10
Užsiėmimai vyksta:
Antradieniais 13.30 – 14.30 val.
Penktadieniais 13.30 - 14.30 val.
Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras 
Kolegijos g. 5, Kražiai, Kelmės raj. 

KRAŽIŲ MOTIEJAUS KAZIMIERO SARBIEVIJAUS KULTŪROS CENTRO NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS 2020 METAI

Eil nr. Programos pavadinimas Programos anotacija Vykdytojas
1. Dramos būrelis Programos esmė – teatro pagalba vaikai gali laisvai atkurti išgyventus, matytus veiksmus. Lavinti savo kūrybiškumą, išlaisvinti vaizduotę, fantaziją. Teatriniu trenažu vaikai yra skatinami bendrauti tarpusavyje, mokosi išreikšti save, mokosi sceninio meistriškumo, judesio, sceninės kalbos ypatumų. Bando atkurti improvizuoti vaidmeniui būdingą kalbą, judesį. Parenkami žaidimai visai kūno reakcijai, vaizduotei, emocijoms ir mintims.

Programos metu vaikai bus mokomi teatrinio meno pagrindų, mokysis kurti, išreikšti save, statys spektaklius, įvairias menines programėles.

Jūratė Sankauskienė

 

2. Dailės ir technologijų būrelis Programos esmė – neformalioje aplinkoje  išmokti ir pagilinti žinias dirbant su dailės ir technologijų technikomis. Programos metu dalyviai susipažins su dailės ir technologijų technikomis –skrebinimo, šiaudų vėrimo, vilnos vėlimo, tapybos ant stiklo, drobės, piešimo ant keramikos technikomis bei išmoks jas taikyti savo kūrybiniuose darbuose.

Mokiniai galės neformalioje aplinkoje patirti kūrybos džiaugsmą, turiningai ir prasmingai praleisti laiką, mokysis bendrauti ir bendradarbiauti. Programos dalyviai turės daugiau laiko susipažinti ir išmokti technikas, kurioms bendrojo lavinimo mokyklose yra skiriama tik viena akademinė valanda per savaitę.

Lina Kasparaitė
3. Vaikų užimtumo programa bibliotekoje „Knygų bičiuliai“ Programos esmė – skatinti vaikų skaitymo skatinimą. Kiekviena veikla yra susieta su skaitymu ir knygomis. Vaikai ieškos knygų,  rinks informaciją tam tikra tema (Užgavėnės, Velykos, mamos diena, kalėdos ir pan.), vėliau atliks tam tikras kūrybines užduotis (gamins Užgavėnių kaukes, velykinį darbelį, kalėdinį papuošimą ir kt.) Taip pat vaikai susipažins su metų knygomis vaikams, jas skaitys, pristatinės draugams, darys skirtukus knygoms. Programos metu vaikai atlikinės įvairius bandymus bei ekspermentus, stebės gamtą ir joje vykstančius pokyčius, aprašys juos. Dalyviai, nagrinėdami knygas bei reikšdami savo nuomonę tobulins komunikavimo ir sakytinės kalbos įgūdžius, pajus kūrybos džiaugsmą ir sėkmę, suvoks svarbiausius kūrėjo principus: originalumą, savo minties – išraiškos pagrindimą, saviraišką. Kūrybinės užduotys bus pritaikytos pagal programos dalyvių poreikius, derinamos, aptariamos ir įvertinamos pačių mokinių. Renata Norvaišienė