Neformaliojo vaikų švietimo programos Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centre

2020 metais Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras vykdė šias Neformaliojo vaikų švietimo programas: Vaikų užimtumo programa bibliotekoje „Knygų – bičiuliai“, dramos, dailės ir technologijų būrelius. Programose dalyvavo vasario – gruodžio mėnesiais 41 vaikas. Dėl šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos, dėl COVID-19, dalis veiklų buvo stabdoma, todėl ne viską pavyko įgyvendinti, kas buvo suplanuota.

Vaikų užimtumo programos bibliotekoje „Knygų bičiuliai“ veikla buvo labai įvairi. Vaikai gamino įvairius darbelius – gaminosi raktų pakabukus, iš spalvoto modelino dekoravo šaukštelius, lipdė vazeles, gamino gėles. Susipažino su metų vaikų knyga I. Zarambaitės“ Stebuklingi senelio batai“ ir lipdė bei dekoravo savo svajonių batus. Dalyvavo Užgavėnių šventėje ir varė žiemą iš kiemo. Atliko įvairius eksperimentus – „augino“ kristalus, stebėjo „vulkano“ įsiveržimą, gamino „šlykštukus“.  Taip pat vaikai susipažino su interaktyviomis knygomis. Vaikams buvo labai įdomu stebėti atgyjančius paveikslėlius, klausytis įrašytų gamtos garsų, atsakinėti į užkoduotus klausimus naudojant planšetinį kompiuterį. Labai įdomi ir informatyvi  veikla buvo dalyvavimas  pažintiniame – orientaciniame žaidime „Įmink Kražių paslaptį”. Aplankė visas žymias Kražių vietas, sprendė kryžiažodį  ir sužinojo daug naujo. Rugsėjo mėnesį keliavo į Šiaulius, apsilankė Šiaulių apskrities P. Višinskio viešojoje bibliotekoje. Bibliotekos darbuotojos supažindino su biblioteka, jos skyriais, vykdomomis veiklomis, dalyvavome edukacijose. Taip pat keliavo, stebėjo gamtą, klausėsi gamtos garsų. O visus savo įspūdžius ir planus smagiai aptardavome prie arbatos puodelio. 

Dramos būrelio metu vaikai mokami atsipalaiduoti, lavinama jų vaizduotė, tobulinamas judesys, sceninės kalbos metu mokomasi aiškiai kalbėti, daromi įvairūs judesio ir sceninės kalbos trenažai. Vaizduotei lavinti kuriamos pasakos, pasakojami įvairūs įvykiai, o po to visa tai bandoma suvaidinti. Pamoka gamtoje, įsisavinant gamtos garsus ir juos mėgdžiojant.  Kuriami etiudai, pasakaitės, įvairios programėlės. Pradėtas spektaklių „Boružė Liputė“, „Meilės žygis į Australiją“ repeticijos, inscenizacija „Mano batai buvo trys“. Tačiau dėl šalyje susiklosčiusios situacijos, spektakliai nebuvo parodyti planuotame baigiamajame renginyje.

2020 metų neformalaus vaikų švietimo Dailės ir technologijų būrio programos tikslas buvo: susipažinti ir mokytis taikyti tradicines ir mišriąsias dailės ir technologijų technikas kūrybiniuose darbuose siekiant norimo rezultato. Skatinti gerbti ir puoselėti lietuvių liaudies švenčių tradicijas ir papročius, ugdyti bendravimo įgūdžius, savarankiškumą, saviraišką. Būrelio veiklos uždaviniai: susipažinti su polimerinio molio lipdymo, tapybos ant stiklo ir vandens, piešimo, keramikos technikomis; išmėginti piešimo technikas sukuriant savitas mišriomis technikomis atliktas kompozicijas; plėsti saviraiškos galimybes,  bendravimo įgūdžius, savarankiškumą.

Būrelio užsėmimai 2020 metais daugiausiai vyko nuotoliniu būdu, todėl dalį programos užsiėmimo temų  reikėjo keisti, atsižvelgiant į mokinių poreikius ir atliekamas užduotis  namuose. Dalis užduočių liko neįgyvendinta, nes pakeista kitomis temomis.  Mokiniai išmėgino mišrias  piešimo technikas, kurdami savitas kompozicijas. Mokėsi kurti kompozicijas maišant, sluoksniuojant ir suliejant pastelės spalvas, šrichavo ir išbandė įvairius štrichavimo būdus. Susipažino su dailės žanrais: natiurmortu, animalistiniu paveikslu, peizažu, marinistiniu peizažu. Tapė ant drobės  kompozicijas maišydami ir sluoksniuodami akrilo dažus.  Komponavo gamtinę medžiagą sukurdami žemės meno kompozicijas.

Mokiniai buvo skatinti puoselėti lietuvių liaudies švenčių tradicijas ir papročius, ta intencija vyko pokalbiai apie Advento tradicijas, Kalėdinių švenčių laukimą. Mokiniai rinkosi gamtinę medžiagą, darėsi vainikų karkasus ir komponavo Adventinius vainikus. Pokalbio apie karpinius metu buvo aptariama tema apie  lietuvių liaudies karpinių tradicijas. Mokiniai bandė kurti savitus karpinius, kuriais papuošė savo namų interjerą.

Mokiniai NVŠ būrelio užsiėmimų metu praplėtė saviraiškos galimybes, bendravimo įgūdžius, savarankiškumą.

2019 metais Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras vykdė šias Neformaliojo vaikų švietimo programas: Vaikų užimtumo programa bibliotekoje „Knygų – bičiuliai“, dramos, dailės ir technologijų būrelius. Programose dalyvavo vasario – gruodžio mėnesiais 42 vaikai.

Vaikų užimtumo programos bibliotekoje „Knygų bičiuliai“ 2019 metai buvo labai aktyvūs, įdomūs ir kūrybingi. Užsiėmimų metu vaikai  skaitė įvairias pasakas, jas bandė inscenizuoti, pristatinėjo  savo draugams. Taip pat susipažino su 2018 m. Metų knygomis skirtomis vaikams, skaitė bei analizavo vaikų grupės knygą – nugalėtoją  J. Vilės „Sibiro haiku“.

Be knygų skaitymo, turėjo vaikai ir kitų užsiėmimų.  Veikla buvo labai įvairi. Tai ir iškyla į gamtą, kur vaikai žaidė, skaitė, kepė dešreles. Taip pat  ruošėsi Helouvino šventei, pjaustė moliūgus.  Iš modelino gamino  magnetus, patys juos nuspalvino. Stebėjo rudenį ir bandė patys nupiešti rudenišką peizažą.  Ruošėsi adventui ( pynė advento vainikus) bei puošė savo pačių pagamintais kalėdiniais papuošimais. Piešė ant akmenukų. Žaidė įvairius stalo žaidimus. Įsigytos priemonės, kurios padėjo įgyvendinti programą.

Dailės ir technologijų būrelio dalyviai  susipažino su lipdymu iš polimerinio molio, vilnos vėlimo technikomis, tapymo ant silko, stiklo, keramikos ir drobės. Mokėsi keramikos kaitinimo ir kepimo procesą orkaitėje. Dalyvavo projekto „Kražių kolegijos rezidencija“ kūrybinėse dirbtuvėse, kartu su dailininkais tapė paveikslus susipažino su tapymo technika. Gamino atvirukus naudojant skrebinimo priemonę. Gamino kalėdinius dirbinius iš šiaudų.  Įsigytos priemonės ir kitos medžiagos padėjusios įgyvendinti programą.

Dramos būrelio metu vaikai mokami atsipalaiduoti, lavinama jų vaizduotė, tobulinamas judesys, sceninės kalbos metu mokomasi aiškiai kalbėti, daromi įvairūs judesio ir sceninės kalbos trenažai. Vaizduotei lavinti kuriamos pasakos, pasakojami įvairūs įvykiai, o po to visa tai bandoma suvaidinti. Kuriami etiudai, pasakaitės, įvairios programėlės. Ruošiamasi kalėdiniai eglutei. Kuriami spektakliukai „Griūvančios Kalėdos“ ir „Kur gyvena Kalėdų Seneliai“, taip pat ruošiamos Kalėdinės programėlės, kurios bus pristatytos visuomenei, per baigiamąjį renginį.

Gruodžio 20 dieną visi Neformaliojo vaikų švietimo programų dalyviai, dalyvavo baigiamajame renginyje. Kurio metu vaikučiai šoko, dainavo, vaidino. Kalėdų Seneliui deklamavo išmoktus eilėraščius.

Taip pat Neformaliojo vaikų švietimo programų vaikai dalyvavo Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro įgyvendinamame „Kražių kolegijos rezidencija“ projekte ir jo veiklose.

2018 metais Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras vykdė šias Neformaliojo vaikų švietimo programas: Vaikų užimtumo programa bibliotekoje „Knygų – bičiuliai“, dramos, dailės ir technologijų būrelius. Programose dalyvavo vasario – gruodžio mėnesiais 45 vaikai.

Vaikų užimtumo „Knygų bičiuliai“ programos bibliotekoje metu vaikai virė naminį modeliną ir darė darbelius iš jo, Lietuvos 100-ečiui pynė tautines apyrankes, kalbėjo apie Lietuvos 100-etį, skaitė eilėraščius, ruošėsi Šv. Valentino dienai, darė gėlytes,  ruošėsi Šv. Velykoms, darė zuikučius iš siūlų, avytes iš kiaušinio lukšto, dekoracijas Velykų medžiui. Kalbėjo apie Šv. Velykas, jų reikšmę, skaitė eilėraščius. Gamino dovanėles mamytėms, skaitė eilėraščius. Klausėsi įvairių įgarsintų pasakų („Skuzdėliukas Nežiniukas“, „Bebenčiukas ir kvailutė“, „Zuikis Puikis“ ir kt. ) bei iliustravo jas ir inscenizavo. Buvo organizuota iškyla į gamtą, tyrinėta aplinką, patirtus potyrius nupiešė. Rinko įvairius žolynus, juos džiovino, ieškojo pavadinimų bei darė paveikslėlius ir atvirutes. Susipažino su 2018 m. knygų vaikams penketuku. Knygas skaitė, siūlė savo geriausią knygą. Žaidė įvairius stalo žaidimus, mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti.

Dailės ir technologijų būrelio dalyviai išbandė tapybos ant šilko techniką, susipažino su Šibori technika, mokėsi kurti kompozicijas šešių atspalvių akriliniais dažais tapydami ant drobės, mokėsi vėrimo iš karoliukų technikos, gamino pakabučius, mozaikas ir kt. Neformaliojo vaikų užimtumo dalyviai dalyvavo respublikiniame projekte „Kūrybinės dirbtuvės: Mozaikos tiltas“. Buvo surengtos parodos su mokinių darbais.

Dramos būrelio metu pastatyti ir visuomenei pristatyti spektakliai: „Pavogta šventė“, „Iš kur atkeliauja šventė“, „Į pasaulio kraštą“, žaisti žaidimai, darbas grupėse ir individualioje aplinkoje. Mokėsi nugalėti scenos baimę, įveikti kompleksus, mokėsi aiškiai mąstyti ir išreikšti savo mintis.

2017 metais Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras vykdė šias Neformaliojo vaikų švietimo programas: Vaikų užimtumo programa bibliotekoje „Knygų – bičiuliai“, dramos, dailės ir technologijų būrelius. Programose dalyvavo vasario – rugsėjo mėnesiais 43 vaikai, spalio – gruodžio mėnesiais 47 vaikai. Programų vadovai: Renata Norvaišienė, Jūratė Sankauskienė, Lina Kasparaitė.

Vaikų užimtumo programos bibliotekoje metu vaikai analizavo lietuvių bei užsienio šalių rašytojų kūrybą, gamino atvirukus, Užgavėnių kaukes, augino Velykų žolę, gamino velykinius viščiukus iš siūlų, mamyčių dienai gamino gėlytes iš popieriaus, kepė sausainius, lipdė iš modelino pakabučius, puošė šaukštelius, dalyvavo žygyje į Papilių piliakalnį, statė Kražių pilies maketą, pjaustė moliūgus, gamino kalėdinius papuošimus, žaisliukus eglutei. Kiekviena vykdyta veikla buvo siejama su lietuvių ir pasaulio autorių kūriniais, pasakomis, apsakymais ir t.t.

Dailės ir technologijų būrelio dalyviai  susipažino su lipdymu iš polimerinio molio, vilnos vėlimo technikomis, tapė ant drobės. Surengta Velykinių margučių iš polimerinio molio parodėlė. Neformaliojo vaikų užimtumo dalyviai dalyvavo respublikiniame projekte „Kūrybinės dirbtuvės: Mozaikos tiltas“, respublikiniuose konkursuose „Angelo žinia“, „Knyga – tai paslaptis“, „Velykė vež pilnus ratus margų margučių“. Gauti apdovanojimai už gražiausią knygos dizainą, laimėta III vieta už originaliausią margutį.

Dramos būrelio metu pastatyti ir visuomenei  pristatyti spektakliai „Raidelių karalystėje“, „Bitutės Zim klajonės“; inscenizacijos „Kodėlčiukas“, „Atostogos“, „Tave labai myliu“.

Taip pat Neformaliojo vaikų švietimo programų vaikai dalyvavo Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro įgyvendinamame „Kražių kolegijos rezidencija“ projekte ir jo veiklose.

2016 metais Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras vykdė šias neformaliojo vaikų švietimo programas: Vaikų užimtumo programa bibliotekoje „Knygų – bičiuliai“, dramos, sporto bei dailės ir technologijų būrelius. Programose dalyvavo 43 vaikai. Programų vadovai: Renata Norvaišienė, Jūratė Sankauskienė, Vitalija Lukoševičienė ir Lina Kasparaitė.

Vaikų užimtumo programos bibliotekoje metu vaikai analizavo lietuvių bei užsienio šalių rašytojų kūrybą, pjaustė moliūgus, gamino paslapčių dėžutes, sniego senį, kalėdinius papuošimus, žaisliukus eglutei. Kiekviena vykdyta veikla buvo siejama su lietuvių ir pasaulio autorių kūriniais, pasakomis, apsakymais ir t.t.

Dailės ir technologijų būrelio dalyviai susipažino su kvilingo, dekupažo, karoliukų vėrimo technikomis, tapyba ant stiklo, drobės, keramikos.

Dramos būrelio metu pastatyti ir gruodžio mėnesį pristatyti visuomenei 3 spektakliai „Boružė Liputė“, „Senis besmegenis“ ir „Du gaideliai“.

Sporto būrelio lankytojai žaidė krepšinį, futbolą, tinklinį, salėje sportavo su treniruokliais, rengė šiaurietiško ėjimo užsiėmimus.