Kražiuose paminėta Gedulo ir vilties diena

Kategorija: Be kategorijos | 0

Birželio 14-ąją Lietuvoje minima Gedulo ir vilties diena. Ši data žymi 1941 m. prasidėjusį masinį Lietuvos gyventojų trėmimą į Sovietų Sąjungos gilumą.

Šią dieną paminėti, prisiminti ir pagerbti buvusius tremtinius bei visus, kurių šeimas palietė šis skaudus įvykis, kražiškiai susirinko Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje.

Kražių parapijos klebonas monsinjoras Gintas Sakavičius aukojo Šv. Mišias, po kurių bažnyčioje vyko minėjimas. Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro muziejaus vedėjas Vygantas Mažonas apžvelgė istorinius įvykius, tylos minute pagerbti tremtyje mirusieji ir į Lietuvą negrįžę tremtiniai. Minėjime dalyvavusiems tremtiniams įteiktos gėlės, eilėmis prabilo Julija Žibutienė. Susirinkusiesiems tremties dainas dovanojo Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro mėgėjų meno mišrus vokalinis ansamblis (vadovas Augustinas Bartkevičius).

Po minėjimo prie tremtinių atminimui skirto kryžiaus bažnyčios šventoriuje uždegtos žvakutės.

Nuotr. A. Mažonienės