Bendruomenės projektas

Kategorija: Galerija, Naujienos/skelbimai | 0

zum-logotipas-jpg-formatu-1Asociacija „Kražių bendruomenė“ įgyvendino projektą „Kražių bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“, Nr. PKB-296 iš Lietuvos valstybės biudžeto lėšų pagal 2016 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 3D-101 „Dėl 2016 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“. 2016 m. rugsėjo 19 d. paramos sutarties Nr. KB-16-228.
Projekto tikslas – stiprinant bendruomenės materialinę bazę, sudaryti sąlygas kaimo gyventojų veiklų diversifikacijai ir ugdyti įvairių socialinių grupių žmonių poreikį domėtis ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime.
Projekto uždaviniai – skatinti kaimo bendruomenės narių bendradarbiavimą, socialinių ryšių ir aktyvumo formavimąsi, didinti gyvenamosios vietos patrauklumą bei tenkinti kaimo bendruomenės narių poreikius stiprinant materialinę bazę.
Įgyvendinus projektą sustiprinta bendruomenės materialinė bazė, kuri leidžia užtikrinti bendruomenės vykdomų veiklų įvairovę. Paramos lėšomis įsigijus virtuvės baldus elektrinę viryklę, šaldytuvą, mikrobangų krosnelę, bufetą, stalus ir kėdes įrengta virtuvėlė, kuria įvairių organizuojamų veiklų metu galės naudotis visi vietos bendruomenės nariai.
Bendra projekto vertė – 1884,69 Eur, paramos suma – 1583,14 Eur.
Bendruomenė prie įgyvendinamo projekto prisidėjo 16 proc., t.y. 301,55 Eur. piniginėmis lėšomis, iš kurių 10 proc. t.y. 160,00 Eur. buvo skirtos projekto koofinansavimui iš Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšų bei 6 proc. t.y. 141,55 Eur. padengta iš bendruomenės lėšų.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. rugsėjo 9 d. – 2016 m. gruodžio 1 d.
Projektą finansavo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.