Projekto tikslas – saugoti ir puoselėti tautinį, kultūrinį tapatumą bei pasididžiavimą savo tėvyne Lietuva, stiprinant bendruomenės pilietiškumą, aktyvumą ir sutelktumą.

2016 metais projekto įgyvendinimo metu ugdytas bendruomenės pilietiškumas, sutelktumas, aktyviai vykdyta kultūrinė ir švietėjiška veikla istorinės atminties įprasminimui bei užtikrintas profesionalaus meno prieinamumas regione.

Projekto įgyvendinimo metu suorganizuota šventė skirta Valstybės dienos minėjimui. Jos metu surengtos 2 akcijos: Vaikų ir jaunimo akcija „Piešiu Lietuvą…“ ir Pilietinė akcija „Tautiška giesmė aplink pasaulį“. Akcijose dalyvavo ir jaunimas, ir senjorai, kuriuos sujungė meilė Tėvynei, meilė savo Šaliai. Ypatingo dėmesio sulaukė akcija „Piešiu Lietuvą“, kurioje dalyvavo ne tik Kražių bet ir Kelmės vaikai ir jaunimas. Šv. Mišiose buvo melstasi už Lietuvą, jos žmones. Surengto koncerto metu skambėjo pačios gražiausios originalios lietuvių kompozitorių bei harmonizuotos liaudies dainos atliekamos jaunųjų operos solisčių: Dovilės Kazonaitės, Ievos Juozapaitytės, Agnės Sabulytės ir akordeonisto Tado Motiečiaus. Šventės pabaigoje visus renginių dalyvius suvienijo pilietinė akcija „Tautiška giesmė aplink pasaulį“. Po Tautiškos giesmės į dangų buvo paleisti trispalviai helio balionai.

Projekto rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba.