Paslaugų įkainiai

Eil. Nr. Mokama paslauga

 

Vnt.

Įkainiai, Eur

 

Pastabos

 

Paslaugos ekspozicijose ir parodose

1. Muziejaus lankymas (vieno bilieto kaina)

 

1 asmuo

1,00 Moksleiviams, studentams, būtinosios tarnybos kariams ir pensininkams taikoma 50 proc. nuolaida
2. Fotografavimas ir (arba) filmavimas ekspozicijose ir parodose komerciniais tikslais ir asmeninėms šventėms

 

1 asmuo

1,50  

 

Paslaugos muziejaus fonduose

3. Eksponatų fotografavimas ir (arba) filmavimas muziejaus fonduose 1 eksponatas

2,90

29,00

mokslo tikslams

leidybai

4. Muziejaus specialistų konsultacijos, informacijos paieška 1 valanda 5,79  

 

Skaitytojų aptarnavimas bibliotekoje

5. Užsakyto dokumento gavimas iš kitų bibliotekų   Skaitytojas sumoka pašto išlaidas pagal banderolės markiruotę  
6. Dokumento kopijavimas ir (arba) spausdinimas (nespalvotas):

 

1 puslapis

   
6.1. A4 formato   0,04  
6.2. A3 formato   0,05  
7. Dokumento kopijavimas ir (arba) spausdinimas (spalvotas): 1 puslapis    
7.1. A4 formato   0,08  
7.2. A3 formato   0,10  
8. Bibliografinių sąrašų, rodyklių sudarymas pagal individualią užklausą 1 puslapis 0,06  

 

Patalpų nuoma

9. Patalpų nuoma (salė arba rūsiai, rūbinė, WC)      
Ne šildymo sezono metu 1 valanda 15,00 Mokslinei pažintinei veiklai (konferencijoms, seminarams ir kt.) gali būti taikoma iki 30 proc. nuolaida
Šildymo sezono metu   20,00
10.

Koncertinės salės nuoma koncertinėms organizacijoms

(ne šildymo sezono metu)

 

Koncertinės salės nuoma koncertinėms organizacijoms (šildymo sezono metu)

 

10 %

15 %

 

15 %

18 %

Iki 100 parduotų bilietų

Per 100 parduotų bilietų

 

Iki 100 parduotų bilietų

per 100 parduotų bilietų

11. Kitų patalpų trumpalaikė nuoma parai 1 m2 1,80 Esant būtinybei gali būti taikoma iki 30 proc. nuolaida
12.

 

Poilsio kambarių nuoma parai

 

1 asmeniui

 

15,00

Moksleiviams, studentams, konferencijų dalyviams taikoma iki 50 proc. nuolaida

 

Bilietų kainos į renginius, kai juos organizuoja Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras

13. Vaikams, moksleiviams, studentams 1 asmeniui 0,50 1 bilieto kaina
14. Suaugusiesiems 1 asmeniui 1,00 1 bilieto kaina
15. Poilsio vakarai 1 asmeniui 1,00 1 bilieto kaina

 

Kitos paslaugos

16. Specialistų skaitoma paskaita 1 valanda 15,00  
17.

Renginių vedimas:

Kamerinių renginių

Masinių renginių

 

1 valanda

 

 

40,00

60,00

Esant būtinybei gali būti taikoma iki 30 proc. nuolaida
18. Kalėdų Senelio paslaugos

 

1 valanda

30,00 Į kainą neįskaičiuotos transporto paslaugos.
19. Trumpalaikė patalpų nuoma   1,29 (m2 / parai)  
20. Edukacinė programa „Žemaitiška vakaronė“ 1 asmeniui 3,00  
21. Kitos edukacinės programos

 

1 asmeniui

1,00 Moksleiviams, studentams, būtinosios tarnybos kariams ir pensininkams taikoma iki 50 proc. nuolaida
22. Koncertinė programa (mėgėjų meno kolektyvų) 1 valanda 60,00  
23. Renginio organizavimo paslauga 1 val. 290,00 Pagal būtinybę taikoma nuolaida
24. Suvenyrai

Pagal įstaigos direktoriaus įsakymu sudarytą kainyną

 

Galerija