Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras, tai moderni ir šiuolaikiška, daugiafunkcinė kultūros įstaiga, apjungianti Kražių kultūros centro, bibliotekos, Kražių kraštotyros muziejaus padalinius, parodų ir konferencijų salę, turizmo informacijos centrą bei viešųjų paslaugų (apgyvendinimo) sektorių į vieningą struktūrą, siekiančią vykdyti savo misiją ir viziją, įgyvendinti numatytus tikslus ir uždavinius.

Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro vizija – buvusioje Kražių jėzuitų kolegijoje įkurtas M. K. Sarbievijaus kultūros centras – reikšmingas Žemaitijos kultūros paveldo objektas, pasižymintis išskirtine urbanistine, kultūrine, gamtine ir dvasine darna, kūrybingai pritaikytas kultūros, edukacijos, turizmo ir informacijos reikmėms.

Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro misija – išsaugoti ateities kartoms buvusios Kražių jėzuitų kolegijos tradicijas, užtikrinti jų sklaidą ir prieinamumą Lietuvos ir užsienio lankytojams, teikti jiems aukštos kokybės kultūros ir turizmo paslaugas, vystyti edukacinę veiklą ir sudaryti sąlygas kiekvienam piliečiui dvasiškai tobulėti ir turiningai ilsėtis.

M. K. Sarbievijaus centro struktūra ir valdymas:

  • Centro administracija;
  • Biblioteka;
  • Muziejus;
  • Meno skyrius;
  • Ūkio dalis.