Reformacijos 500 metų jubiliejus

Kategorija: Naujienos/skelbimai | 0

2017-aisiais Lietuva, kaip ir daugelis krikščioniškų šalių visame pasaulyje, švenčia 500-ąsias Reformacijos metines, pažymint 1517-uosius, kai Martynas Liuteris paskelbė savo tezes.

Lietuvos Respublikos Seimas 2017-uosius metus paskelbė Reformacijos metais, atkreipdamas dėmesį į tai, kad Reformacija suteikė Lietuvai daug iškilių, meilę gimtajai kalbai puoselėjusių, raštijos ir kultūros srityje veikusių, švietimo sistemą formavusių asmenybių – Martyną Mažvydą, Kristijoną Donelaitį, Joną Bretkūną, Abraomą Kulvietį ir kt.

„Jei liuteroniškas dvasingumas kuo ir ypatingas, tai pirmiausia visuotiniu giedojimu“, – sako Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis. Pasak jo, didžiąją dalį liuteronų giedamų giesmių galima pavadinti eiliuotais pamokslais, Evangelijos skelbimu. Teologine ir poetine prasme puikūs tekstai bei šimtmečius gyvuojančios melodijos išlaiko autentišką tikinčiojo ryšį su Dievu ir Bažnyčia, kreipia į artimo meilę. Tai kiekvienam tikinčiajam leidžia asmeniškai ir sąmoningai dalyvauti Dievo garbinime, jaustis bendruomenės dalimi ir tuo pačiu būti jos stiprinamam. M. Liuteris yra pasakęs, kad „giedojimas – tai antras svarbiausias dalykas po maldos“.

Šiai iškiliai datai paminėti Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga drauge su valstybiniu choru „Vilnius“ (vyr. dirigentas Artūras Dambrauskas) parengė leidybai kompaktinę plokštelę bei giesmyną chorams. Juose surinktos pačios vertingiausios ir dažniausiai evangelikų liuteronų bei reformatų bažnyčiose giedamos reformacijos laikų giesmės – choralai su paties M. Liuterio ir jo amžininkų tekstais ir melodijomis.

Vertinga protestantiškų giesmių kompaktinė plokštelė ir giesmynas bus pristatyti tiek moksliniuose renginiuose, konferencijose, tiek bažnytinėse ir koncertinėse erdvėse.

Antroji projekto „Reformacijai – 500“ dalis – 27 koncertų turas po Lietuvą. Valstybinis choras „Vilnius“ kartu su sopranu Asta Krikščiūnaite, baritonu Jonu Sakalausku, bosu Liudu Mikalausku, aktoriumi Vytautu Rumšu vyresniuoju, Čiurlionio kvartetu bei pianistu Vitalijumi Neugasimovu apsilankė ir dar apsilankys daugelyje regioninių miestų ir miestelių, kurie turi išsaugoję evangelikų liuteronų ir reformatų gilias kultūros tradicijas bei gyvas bendruomenes.

Galiausiai, bendradarbiaujant su Lietuvos Kompozitorių Sąjunga, norima senosioms reformacijos laikų giesmėms suteikti naujų spalvų. Kompozitoriai aranžuoja ir kuria naujas kompozicijas, remdamiesi protestantiško choralo melodika ir tekstu. Koncertuose mūsų šalies regionuose jau galime išgirsti kompozitoriaus Laimio Vilkončiaus advento giesmės „O, kaip galiu vertingai“ naują aranžuotę.

Koncertuose kviečiami aktyviai dalyvauti Lietuvos evangelikų liuteronų ir reformatų parapijų chorai, muzikos ir meno mokyklų vaikų chorai ir ansambliai bei kiti regioninių miestų kolektyvai, kurie mielai jungiasi į bendrą koncertinę programą ir drauge su valstybiniu choru gieda protestantiškas giesmes.

Rugpjūčio 15 dieną 14 valandą iškilmingas Reformacijos 500 metų jubiliejus bus švenčiamas Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje. Koncerte skambės gražiausios evangelikų liuteronų bei reformatų tradicinės giesmės, choralai, Vakarų Europos kompozitorių iškiliausi kūriniai Reformacijos giesmių temomis bei tautinės patriotinės sakralios dainos. Solistas – Klaipėdos krašto evangelikų liuteronų kunigas Mindaugas Žilinskis (bosas), pianistas Vitalijus Neugasimovas ir Valstybinis choras „Vilnius“ kvies Kražių krašto žmones ir svečius pasidžiaugti melodingomis giesmėmis ir muzikos šviesa, sklindančia iš mūsų tautos įdomiausių ir talentingiausių atlikėjų širdžių.

Koncerto organizatoriai – LELB muzikos sandrauga, Koncertinė įstaiga valstybinis choras „Vilnius“, Kražių M.K.Sarbievijaus kultūros centras, Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia.