Raportų knyga „Vytauto Didžiojo garbei“

Kategorija: Naujienos/skelbimai | 0

Lietuvos centriniame valstybės archyve saugoma Raportų knyga „Vytauto Didžiojo garbei“. 1930 m., minint Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didžiojo kunigaikščio Vytauto Didžiojo metus ir Žalgirio mūšio metines, Raportų knyga per 55 dienas kartu su kunigaikščio paveikslu apkeliavo visą Lietuvą. Knyga buvo iškilmingai sutinkama kiekvienoje sustojimo vietoje. Joje pasirašė ir antspaudus uždėjo įvairių įstaigų, visuomeninių organizacijų, religinių bendruomenių atstovai ir pavieniai asmenys. Tai autentiškų dokumentų šaltinis, kuriame gausu originalių spaudų ir parašų. Knygos puslapiai tarsi registras užfiksavo anuomet veikusias organizacijas ir bendrą kultūrinę padėtį įvairiausiose Lietuvos vietovėse.

Ši knyga lankėsi ir Kražiuose. Joje gausu tuomet miestelyje veikusių organizacijų, įstaigų (L. K. J. S. „Pavasaris“ Kražių rajono valdyba, „Žiburio“ gimnazija Kražiuose, Lietuvių katalikų blaivybės draugija Kražių skyrius, Kražių pieno perdirbimo bendrovė, Kražių ūkininkų smulkaus kredito draugija, L. S. S. XI rinktinės Kražių būrys ir kt.) antspaudų ir parašų.

2017 m. Raportų knyga „Vytauto Didžiojo garbei“ buvo pripažinta nacionalinės reikšmės dokumentu ir įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą.