Poezijos kunkursas „Medeinei pašaukus“.

Kategorija: Naujienos/skelbimai | 0

KVIEČIAME DALYVAUTI POEZIJOS KONKURSE ,,MEDEINEI PAŠAUKUS“.

POEZIJOS KONKURSO ,,MEDEINEI PAŠAUKUS“
NUOSTATAI

I SKYRIUS
KONKURSO TIKSLAI

Sudaryti sąlygas jaunimo poetinei saviraiškai, ugdyti kūrybiškumą.
Aktyvinti rajono, Kražių – Mažosios kultūros sostinės – kultūrinį, literatūrinį gyvenimą.
Skatinti jaunimą domėtis gimtojo krašto praeitimi, gamta, žmogiškosiomis vertybėmis.

II SKYRIUS
RENGĖJŲ KOMITETAS

Sonata Venckienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja,
Daiva Stonienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė,
Viktoras Gulbinas, Kelmės rajono ,,Vieversio“ literatų klubo prezidentas,
Ona Jautakienė, ,,Bičiulio“ redaktorė,
Rita Andrulienė, Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos direktorė,
Lina Mikalajūnaitė, Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro direktorė,
Rolandas Karčiauskas, Kražių seniūnijos seniūnas.

III SKYRIUS
DALYVIAI

Konkurse kviečiami dalyvauti Kelmės rajono mokyklų mokiniai, dirbantys ir nedirbantys jaunuoliai, studentai. Dalyvių amžius – 15–35 metai.

IV SKYRIUS
DARBŲ PATEIKIMAS, APIMTIS

Konkursui pateikiami poezijos kūriniai 3 egzemplioriais (5–10 kūrinių). Būtina metrika: autoriaus vardas, pavardė, amžius, adresas, telefonas, el. pašto adresas, jei mokinys – kurios mokyklos ir klasės. Tekstai spausdinami kompiuteriu. Kūrybiniai darbai iki 2018 m. birželio1 d. siunčiami į Kražių Žygimanto Liauksmino gimnaziją (el. p. kraziai@zlgimnazija.lt) arba pristatomi į Švietimo, kultūros ir sporto skyrių Daivai Stonienei (Kelmė, Vytauto Didžiojo g. 58, 12 kabinetas).

V SKYRIUS
VERTINIMO KOMISIJA

Viktoras Gulbinas, Kelmės rajono ,,Vieversio“ literatų klubo prezidentas,
Ona Jautakienė, ,,Bičiulio“ redaktorė,
Daiva Stonienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė,
Valerija Puišienė, Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,
Emilija Kvietkuvienė, Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

VI SKYRIUS
APDOVANOJIMAI

Konkurso laureatui, I–III vietų laimėtojams rengėjų ir rėmėjų dovanos bus įteikiamos šventėje ,,Medeinei pašaukus“ 2018 m. birželio8 d. Kražiuose, Medžiokalnyje.

Organizatoriai:

Kelmės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

,,Bičiulio“ redakcija

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija

Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras