Kunigo Stanislovo Rimkaus atminimas

Kategorija: Naujienos/skelbimai | 0

Gegužės 14 d. 11.00 val. Šiaulių katedroje vyks Šv. Mišios, po jų Pastoracinio centro salėje – kunigo kankinio Stanislovo Rimkaus atminimo minėjimas „Sušaudytas, bet gyvas žmonių širdyse“.

 

Kunigas Stanislovas Rimkus 1936 m. baigęs Telšių kunigų seminariją, paskiriamas Kražių vikaru. 1938 m. įsteigė Kražių skerdynių muziejų, 1939 m. laikraštį „Kražių aidai“, vadovavo įvairioms katalikiškoms organizacijoms. Kražiuose St. Rimkus išbuvo tik ketverius metus – iki pirmos sovietinės okupacijos. 1940 m. rugpjūčio 6 d. buvo suimtas ir kalintas Raseiniuose, prasidėjus karui, išvežtas. Orenburge (Rusija) antrąkart teistas ir sušaudytas.