Kražių jaunimas sportuoja

Kategorija: Be kategorijos | 0

Asociacija „Kražių bendruomenė“ šiais metais įgyvendina Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės iš dalies finansuotą projektą „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“. Projekto tikslas propaguoti ne tik Kražių bendruomenės, bet ir visos seniūnijos vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą bei sudaryti geresnes sąlygas sporto ir aktyvaus laisvalaikio salėje papildant ją sporto inventoriumi.

Kovo – lapkričio mėnesiais bendruomenės sporto salėje vykstančių įvairių užsiėmimų ir sporto vakarų metu vietos vaikams ir jaunimui suteikiama galimybė aktyviai leisti laisvalaikį ir stiprinti fizinį aktyvumą per sportinę veiklą.

Projekto įgyvendinimo metu įsigytas bėgimo takelis ir skersinis su lygiagretėmis. Įsigijus naują sporto inventorių suaktyvėjo miestelio jaunimo domėjimasis sportu, ženkliai išaugo bendruomenės sporto salės lankytojų skaičius.