Kategorija: Be kategorijos | 0

Petras Aleksa (Aleksandravičius)

1924-2018

 

Nekrologas

2018 vasario 28 d. eidamas 94-uosius metus po sunkios ligos mirė JAV lietuvių skulptorius, dalininkas, knygų leidėjas Petras Aleksa (tikroji pavardė Aleksandravičius).

Petras Aleksa gimė 1924 m. Ejučių kaime (netoli Karklėnų) Kražių valsčiuje (dabar Kražių seniūnija), iki 1941 m. mokėsi Kražių mokykloje, vėliau mokėsi Telšių, Laukuvos gimnazijose. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. atvyko į JAV. 1957 m. baigė Ilinojaus technologijos institutą. Vėliau meno studijas gilino Čikagos meno institute. Dirbo įvairiose kompanijose projektuotoju, dizaineriu. Su žmona Laima (medicinos darbuotoja), susilaukė keturių vaikų: sūnų Liucijaus, Vainio, Jono ir dukros Gailės. Nuo 1963 m. dalyvavo meno parodose. Priklausė lietuvių menininkų grupei “Dailė”. 1967-1971 m. buvo M. K. Čiurlionio galerijos Čikagoje direktorius, nuo 1976 m. Amerikos Lietuvių bibliotekos leidyklos Čikagoje vedėjas ir dailininkas. 1989-1991 m. JAV lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos narys.

Svarbiausi Petro Aleksos skulptūros darbai: sukurtas altorius bei skulptūra “Prisikėlimas” tėvų Jėzuitų koplyčiai Čikagoje, skulptūros „Sąžinė“, “Vadas” (1968 m.), ,,Visata ar kiaušinis” (2000 m.), ,,XX amžiaus Pegasas” (2004 m.), meninės kompozicijos „Opozicija“, „Pirmieji” (1966 m.) „Nuomonė“, „Politika“. Keli jo skulptūros darbai 2009 m. padovanoti Lietuvos dailės muziejui.

P.Aleksa yra sukūręs nemažai knygų iliustracijų, tarp jų tokiems žinomiems leidiniams kaip „Lietuvos bažnyčios“, „Lietuviai Sibire“, „Šeimos tradicijos“, taip pat paminklų projektų, ekslibrisų, plakatų ir kitokių smulkios grafikos darbų.

Petras Aleksa buvo labai kuklus žmogus, neieškojo, nesiekė pripažinimo, visgi iškilaus kražiškio kūryba ir darbas lietuvybei buvo pastebėtas ir įvertintas įvairiomis premijomis ir prizais: JAV lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos Dailės premija (2008 m.), Lietuvių dailės muziejaus (Lemontas) parodos Miko J.Šileikio vardo I-ąja premija (2008 m.), specialiuoju M. K Čiurlionio galerijos prizu (2008 m.).