2021-ieji – Jono Karolio Chodkevičiaus metai

Kategorija: Be kategorijos | 0

2021-ieji paskelbti Jono Karolio Chodkevičiaus metais!

Jonas Karolis Chodkevičius – žymiausias XVII a. Abiejų Tautų Respublikos didikas, garsus Lietuvos-Lenkijos karo vadas, Lietuvos valstybės, karo ir kultūros veikėjas, nuo 1599 m. Žemaičių seniūnas.

J. K. Chodkevičius Kražiuose 1614 m. pradėjo statyti kolegiją, kuri oficialiai atidaryta 1616 m. ir fundatoriaus garbei buvo vadinama Collegium Chodkievicianum. Kražiuose įkurta jėzuitų kolegija ilgainiui tapo Žemaičių seniūnijos švietimo ir kultūros židiniu, joje jaunuoliai studijavo filosofiją ir teologiją, rengėsi tapti kunigais jėzuitais. Šalia kolegijos, gavus fundaciją iš Jono Karolio Chodkevičiaus, 1621 m. buvo pradėta statyti jėzuitų bažnyčia. Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo bažnyčia buvo puošniausia to meto Žemaitijos šventovė – joje buvo 12 altorių, kuriuose kabėjo puikūs tapybos darbai, o centriniame altoriuje kabėjo Leonardo Da Vinči paveikslas.

Leave a Reply