2013 metais Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras vykdė „Kražių kolegijos istorinių šaltinių paieškos“ projektą, kuriuo siekta surasti ir atrinkti Kražių kolegijos istorinius šaltinius, saugomus Romos archyvuose bei įgyti skaitmenines jų kopijas. Tuo tikslu Romos archyve užsakytos ir padarytos 325 skaitmeninės kopijos. Rasti Kražių kolegijos istoriniai šaltiniai, saugomi Archivum Romanum Societatis lesu apima dokumentus nuo 1614 m. iki 1769 m. Svarbiausi rasti dokumentų kompleksai – Annuae litterae (tai metinės veiklos ataskaitos, laiškai, kasmet rašyti dar nuo 1610 m., kai pradėjo veikti jėzuitų misija, netrukus virtusi rezidencija ir galiausiai kolegija), kasmetinės namų istorijos (Historia), metiniai jėzuitų katalogai, biografijos, žemėlapiai, brėžiniai. Šiuose šaltiniuose užfiksuota, kokie svarbiausi dalykai nutiko Kražių kolegijoje XVII – XVIII amžiuje, kaip gyveno kolegijos jėzuitų bendruomenė, kokių apaštalavimo vaisių sulaukta. Dokumentuose plačiai atspindimas ne tik kolegijos gyvavimas, bet ir Kražių apylinkių socialinė, kultūrinė ir politinė tikrovė. Projektą įgyvendino vyresn. mokslo darbuotojas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys, tęstinio leidinio „Bažnyčios istorijos studijos“ vyr. redaktorius, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dėstytojas Liudas Jovaiša.

2015 m. įgyvendinamas projektas „Kražių kolegijos istoriniai šaltiniai“. Projekto metu tiriama 2013 metais Romos archyve surinkta Kražių jėzuitų kolegijos medžiaga (skaitmeninės dokumentų kopijos).

Projekto rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba.