Kasmet Lietuvoje pastebimas ženklus skaitomumo mažėjimas, vis daugiau mokinių ir suaugusiųjų įsigiję kompiuterį naudojasi internetinėmis paslaugomis, skaito elektronines knygas. Daugelis skaitymui skirtą laiką praleidžia prie televizoriaus, o juk  skaitymas, tai žmogaus galimybė susipažinti su pasauliu. Skaitymo nauda yra neišmatuojama, skaitymas ugdo kūrybinį ir kritinį mąstymą, skatina protinę veiklą, padeda ugdyti dėmesio koncentraciją. Skaitydamas žmogus įgyja estetinę patirtį. Knygos praturtina sielą ir teikia gausybę informacijos. Skaitymas naudingas ne tik tada, kai teikia malonumą, bet ir kai skatina jauną žmogų augti. Vasaros skaitymai Kražių kultūros centro bibliotekoje vyksta jau eilę metų. Garsinio skaitymo renginiai  mažuosius knygų mylėtojus suburia į vis gausesnį būrį, o pasibaigus renginiui jaunieji skaitytojai vis klausia, kada vėl bus garsinis skaitymas…

2014 metais Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras vykdė skaitymo skatinimo projektą, kuris skirtas ne tik jauniesiems skaitytojams, bet ir įvairaus amžiaus žmonėms. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu vyko garsinio skaitymo renginiai vaikams, susitikimai su aktoriais, suaugusieji dalyvavo tradicinėje respublikinėje poezijos skaitymų  popietėje „Ruduo – eilėse, posmai – dainose“. Skaitymo skatinimo renginiai vyko Kražių M. K Sarbievijaus kultūros centre, bibliotekoje, muziejuje bei kitose netradicinėse erdvėse. Šis vykdomas projektas skirtas Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtiems teatro metams.

Projekto rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba.