2014 m. balandžio – rugpjūčio mėnesiais Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras vykdė projektą – Edukacinių renginių ciklas „Iš močiutės skrynios“. Projekto esmė – puoselėti etnokultūrą, skatinti gyventojus užsiimti tradiciniais amatais, siekiant išsaugoti senąsias amatininkų ir kulinarinio paveldo tradicijas, didinant kaimo gyventojų bei jaunimo domėjimąsi etnokultūrinėmis tradicijomis ir į organizuojamas veiklas įtraukiant kuo daugiau krašto gyventojų, ypač jaunimo. Šis edukacinių renginių ciklas suteikė galimybę projekto dalyviams susipažinti ir mokytis tautodailės, tradicinių amatų. Projekto metu buvo suorganizuotos edukacinės programos: duonos kepimo, pynimo iš šiaudelių, žvakių liejimo, molio – keramikos bei kitos. Edukacijas vedė sertifikuoti amatininkai ir tautodailininkai. Renginiuose dalyvavo Kražių gimnazijos mokiniai, mokytojai, Kražių jaunimas.

Projekto išskirtinumą lemia tai, kad Kražių seniūnijoje dar niekada nėra vesti edukaciniai užsiėmimai paremti etnokultūra bei etninių tradicijų puoselėjimu. Kražių gimnazija į savo metinę veiklos programą jau yra įtraukusi etnokultūros puoselėjimą, taigi Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro vykdomas projektas buvo postūmis plėsti etnokultūrą Kražių krašte. Atsižvelgiant į kultūros centre vykstančių etnografinių renginių dalyvių skaičių matyti, kad vykdomas projektas yra labai reikalingas, žmonės grįžta prie savo „šaknų“, domisi tautiniais rūbais, kulinariniu paveldu ir ypač noriai dalyvauja organizuojamuose edukaciniuose renginiuose.

Su dideliu entuziazmu prie projekto įgyvendinimo prisidėjo projekto partneris – Kražių gimnazija.

2015 m. balandžio – lapkričio mėnesiais Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras vykdė tęstinį projektą – Edukacinių renginių ciklas „Iš močiutės skrynios“, skirtą Etnografinių regionų metams. Projekto metu buvo suorganizuotos edukacinės programos: duonos kepimo, žvakių liejimo, riešinių mezgimo, šieno skulptūrų gaminimo, molio – keramikos, senosios akmenskaldystės bei kitos. Edukacijas vedė sertifikuoti amatininkai ir tautodailininkai. Renginiuose dalyvavo Kražių gimnazijos mokiniai. Vykdomas projektas suteikė galimybę mokiniams susipažinti su sertifikuotais amatininkais, tautodailininkais, kurie edukacijų dalyviams perdavė amatų autentiškus gamybos metodus.

Projekto rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba.