Eil.nr. Knygos autorius, pavadinimas Leidimo metai Skyrius Leidinių skaičius
364 Andrijauskas A. Grožis ir menas 1995 7 1
365 Angoulvent A. Baroko dvasia. 2005 7 1
366 Cieškaitė L. Nuo Morriso iki Morr 2008 7 1
367 Glemža J. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga ir tvarkymas 2002 7 1
368 Gombrich E. Dailė ir iliuzija. 2000 7 1
369 Jankevičiūtė G. XX a. Pirmosios pusės dailė: Lietuva, JAV, Europa 2004 7 1
370 Jurginis J. Lietuvos meno istorijos bruožai 1961 7 1
371 Kultūros paveldas ir turizmas. 2009 7 1
372 Kultūros paveldo apsauga. 1997 7 1
373 Liaudies kūryba I 1969 7 1
374 Liaudies kūryba II 1974 7 1
375 Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės gotika 2002 7 1
376 Lietuvos medinis paveldas. 2006 7 1
377 Meno aritmetika. 2007 7 1
378 Nemunas. 2008 7 1
379 Paknys M. Mecenatystės reiškinys 2003 7 1
380 Pasaulio paveldo konvencijos įgyvendinimo gairės 2006 7 1
381 Paulis E. Suklastota deivė. 1992 7 1
382 Periušo A. Van Gogo gyvenimas. 1978 7 1
383 Šimkūnas A. Kalbėsimė, kol gyvi. 2001 7 1
384 Širmulis A. Lietuvių liaudies akmeniniai memorialiniai paminklai 1993 7 1
385 Tautodailės metraštis Nr. 11 Dzūkijos kraštas 2005 7 1
386 Vaughan W. Romantizmas ir menas 2000 7 1
387 Vilniaus katedros lobynas. 2002 7 1
388 Vilniaus miesto savitumai. 2006 7 1